Menu
Your Cart

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k učebnici a pracovnému zošitu – Click with Friends – Angličtina pre štvrtákov ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín angličtiny.

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF
CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k učebnici a pracovnému zošitu – Click with Friends – Angličtina pre štvrtákov ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín angličtiny.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-806-9

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA CLICK WITH FRIENDS PRE ŠTVRTÁKOV  alebo UČEBNICE CLICK WITH FRIENDS PRE ŠTVRTÁKOV MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách.
V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.

Metodická príručka poskytuje užitočnú teoretickú a praktickú podporu k učebnici a pracovnému zošitu pre žiakov 4. ročníka: CLICK WITH FRIENDS – Angličtina pre 4. ročník ZŠ

Metodická príručka pre učiteľa je odborným a metodickým sprievodcom v slovenskom jazyku pri práci s učebnicou a pracovným zošitom CLICK with friends – Angličtina pre štvrtákov a podporuje profesionálny rozvoj učiteľa. Učiteľom anglického jazyka zjednodušuje nielen prácu s učebnicou a pracovným zošitom, ale aj realizáciu výučby angličtiny tak, aby bola účinná, efektívna, zábavná a časovo zvládnuteľná. 

Metodická príručka, učebnica a pracovný zošit CLICK with friends sú v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre základné vzdelávanie pre cudzie jazyky.


Prínos metodickej príručky pre učiteľov:

• Poskytuje odbornú a metodickú podporu učiteľovi pri výučbe angličtiny.

• Prináša inšpirácie, ako pracovať s učebnicou a pracovným zošitom CLICK with friends - Angličtina pre 4. ročník základnej školy.

• Ponúka námety na cvičenia pre žiakov s rôznymi schopnosťami.

• Obsahuje prepis všetkých textov na počúvanie.

• V úvodnej, všeobecnej časti metodickej príručky sú podrobnejšie informácie o koncepcii učebníc CLICK with friends, ich štruktúra, súbor nápadov, hier a aktivít a pokyny k práci na hodine. 

Ďalšie informácie
Počet strán 108
Formát A4 – titul v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2023

Editorka: Mgr. Lucie Krejčí


Autori:

PaedDr. Miluška Karásková

PaedDr. Jiří Šádek

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

Podrobný obsah učebnice

O autoroch a ilustrátoroch

Prehľad výstupov RVP

Koncepcia a ciele radu

Súčasti súboru

Materiál a pomôcky

Práca s heterogénnymi skupinami

Súbor nápadov, hier a aktivít

Sprievodca učebnicou