Menu
Your Cart

ÚVOD DO SVETA PRÁCE

Učebnica pre žiakov stredných škôl.

ÚVOD DO SVETA PRÁCE
ÚVOD DO SVETA PRÁCE

Učebnica pre žiakov stredných škôl.

22,00€
Bez DPH: 20,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-580-3

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. CD-2006-8625/19266-1:093

V učebnici sa žiaci oboznámia s pracovným právom, s ekonomikou súvisiacou s prácou a pracovným trhom, dozvedia sa niečo o profesijných informáciách a stratégii profesijného rozhodovania, o výbere povolania, naučia sa, ako sa uchádzať o zamestnanie alebo ako začať podnikať.

Posledná z kapitol je venovaná príkladom aktívneho učenia sa, obsahuje množstvo rôznych aktivít pre žiakov a ich vyhodnotenie, ktoré môžu využiť učitelia aj na hodinách etickej výchovy.

Ďalšie informácie
Počet strán 180
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorky:

PhDr. Marta Hargašová, CSc.

PhDr. Darina Lepeňová 

Ing. Eneke Hanzelová, CSc. 

PhDr. Zuzana Kostolná 

PhDr. Beata Perichtová

1. Pracovné právo

2. Kolektívne pracovné právo

3. Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru

4. Pracovný čas a čas odpočinku

5. Mzda

6. Prekážky v práci

7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

8. Zamestnanosť, rekvalifikácia a znevýhodnené skupiny

9. Nezamestnanosť a inflácia

10. Svet práce a trh práce

11. Ako sa uchádzať o zamestnanie

12. Súkromné podnikanie

Prílohy