Menu
Your Cart

AKO PÍSAŤ KOMPLEXNÚ ODBORNÚ PRÁCU

Učebnica pre 3. a 4. ročník stredných odborných škôl poľnohospodárskeho zamerania.

AKO PÍSAŤ KOMPLEXNÚ ODBORNÚ PRÁCU
AKO PÍSAŤ KOMPLEXNÚ ODBORNÚ PRÁCU

Učebnica pre 3. a 4. ročník stredných odborných škôl poľnohospodárskeho zamerania.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-218-7

dolozka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2497:37-640A

Obsahuje praktické rady, odporúčania a odborné postupy pri príprave, realizácii, prezentácii – obhajobe komplexnej odbornej práce, experimentu, projektu alebo úspešnej súťažnej práce ako náhrady tradičného vyžrebovania témy.

Má úlohu sprievodcu praktickými radami, ako prácu vytvoriť a prezentovať pred maturitnou komisiou.

Okrem  praktických rád a odporúčaní prináša aj odborné postupy.

Ďalšie informácie
Počet strán 108
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autor: Ing. Ján Piešťanský

1 Požiadavky na komplexnú odbornú prácu

2 Voľba témy komplexnej odbornej práce 

3 Druhy komplexných odborných prác 

4 Písanie jednotlivých kapitol komplexnej odbornej práce 

5 Vyhotovovanie príloh 

6 Vypracovanie podnikateľského plánu 

7 Metodické zásady vyhotovenia povinných častí práce 

8 Abstrakt 

9 Poďakovanie 

10 Erráta 

11 Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

12 Archivovanie komplexných odborných prác

13 Zoznam použitej literatúry

14 Prílohy