Menu
Your Cart

BIOENERGETIKA pre SOŠ pôdohospodárskeho zamerania

Učebnica pre 3. a 4. ročník stredných odborných škôl pôdohospodárskeho zamerania.

BIOENERGETIKA pre SOŠ pôdohospodárskeho zamerania
BIOENERGETIKA pre SOŠ pôdohospodárskeho zamerania

Učebnica pre 3. a 4. ročník stredných odborných škôl pôdohospodárskeho zamerania.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-302-1

Nájdete aj v balíkoch:

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/4484:12-10K0

Učebnica obsahuje základné teoretické a praktické poznatky z oblasti obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na poľnohospodársku a lesnú biomasu a jej využívanie na energetické účely. Obsah učebnice je rozdelený do deviatich tematických celkov.

Umožní študentom získať vyššiu odbornú kvalifikáciu v oblasti produkcie a využívania biomasy na energetické účely. Rozšírené odborné poznatky prispejú k rozvoju kľúčových profesijných pred-pokladov a kompetencií študentov pri produkcii obnoviteľných zdrojov.


Ďalšie informácie
Počet strán 192
Formát 165 x 235 mm
Jazyk slovenský
Rok vydania 2013

Autorky:

Ing. Radoslava Kanianska, PhD.
Ing. Miriam Kizeková, PhD.


Obsah

Predslov

1 Energia a jej zdroje

2 Neobnoviteľné energetické zdroje

3 Obnoviteľné energetické zdroje

4 Biomasa

5 Technológia pestovania, zberu a spracovania biomasy

6 Energetické využitie biomasy

7 Energetická a ekonomická efektívnosť využívania biomasy

8 Dôsledky využívania biomasy na energetické účely

9 Legislatívne prostredie využívania biomasy na energetické účely

10 Výkladový terminologický slovník

11 Použitá a odporúčaná literatúra

12 Užitočné linky