Menu
Your Cart

CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 4. ročník SOŠ

Učebnica pre 4. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 4. ročník SOŠ
CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 4. ročník SOŠ

Učebnica pre 4. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-050-3

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/3159:15-100C

Učebnica postupne prechádza od investičných výpočtov, energetických a mzdových nákladov, cez výpočet odpisov až k výpočtom celkových nákladov chemickej výroby a k tvorbe kalkulačného listu. Kalkulačný list vytvára obraz o hospodárení podniku, podľa neho sa hodnotí zisk a určuje predajná cena výrobku.

  • Na konkrétnych riešeniach úloh napomáha rozvoju tvorivého myslenia spojením poznatkov z chémie, fyziky, matematiky a ekonomiky.
  • Prepája všetky základné chemické a ekonomické výpočty s novými pojmami a úlohami.
  • Učí žiakov pretransformovať chemické problémy do matematických vzťahov, ktoré umožňujú získavať číselný výsledok.
  • Eliminuje mechanické memorovanie vzorcov a rovníc; naopak, prináša viaceré možnosti riešenia, ktoré vedú k správnemu výsledku.


Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorky:

Ing. Alica Macejková

Ing. Ľudmila Glosová

Ing. Anna Ďuricová

Investičné náklady

Odpisy

Energetické náklady

Mzdové náklady

Výrobné náklady