Menu
Your Cart

CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 3. ročník SOŠ

Učebnica pre 3. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 3. ročník SOŠ
CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 3. ročník SOŠ

Učebnica pre 3. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-045-9

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16241:5-A2201

Učebnica svojím obsahom nadväzuje na učebnicu pre 1. aj 2. ročník SOŠ. Žiaci sa v nej oboznámia s riešením rovnováh jednotlivých typov chemických reakcií, materiálových bilancií jednotlivých operácií, s využívaním odpadových/vedľajších produktov, s ukážkovými príkladmi celkových bilancií.

  • Na konkrétnych riešeniach úloh napomáha rozvoju tvorivého myslenia spojením poznatkov z chémie, fyziky, matematiky a ekonomiky.
  • Prepája všetky základné chemické a ekonomické výpočty s novými pojmami a úlohami.
  • Učí žiakov pretransformovať chemické problémy do matematických vzťahov, ktoré umožňujú získavať číselný výsledok.
  • Eliminuje mechanické memorovanie vzorcov a rovníc; naopak, prináša viaceré možnosti riešenia, ktoré vedú k správnemu výsledku.

Ďalšie informácie
Počet strán 120
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorky:

Ing. Alica Macejková

Ing. Ľudmila Glosová

Ing. Anna Ďuricová

Chemické rovnováhy

Separačné procesy

Bilancia využívania druhotných surovín

Celkové materiálové bilancie chemických procesov