Menu
Your Cart

CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 2. ročník SOŠ

Učebnica pre 2. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 2. ročník SOŠ
CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 2. ročník SOŠ

Učebnica pre 2. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-040-4

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16240:5-A2201

Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy ekonomických výpočtov so zameraním na chemickú a potravinársku výrobu. V jednotlivých kapitolách sa žiaci oboznámia so základnými ekonomickými pojmami, s riešením materiálovo-ekonomických bilancií procesov bez chemických reakcií, s problematikou materiálno-ekonomických dejov s úplnou a neúplnou premenou, s výpočtami spotreby a nákladov na energie, s energetickou bilanciou výroby.

  • Na konkrétnych riešeniach úloh napomáha rozvoju tvorivého myslenia spojením poznatkov z chémie, fyziky, matematiky a ekonomiky.
  • Prepája všetky základné chemické a ekonomické výpočty s novými pojmami a úlohami.
  • Učí žiakov pretransformovať chemické problémy do matematických vzťahov, ktoré umožňujú získavať číselný výsledok.
  • Eliminuje mechanické memorovanie vzorcov a rovníc; naopak, prináša viaceré možnosti riešenia, ktoré vedú k správnemu výsledku.
Ďalšie informácie
Počet strán 104
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorky:

Ing. Alica Macejková

Ing. Ľudmila Glosová

Ing. Anna Ďuricová

Základné ekonomické pojmy

Ekonomické výpočty spotreby surovín pre chemický priemysel

Ekonomické výpočty k materiálovým bilanciám chemických dejov

Spotreba energie v chemických procesoch

Výpočet nákladov na jednotlivé druhy energií