Menu
Your Cart

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 1

DIGITÁLNY

Digitálna učebnica pre 1. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 1
DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 1
DIGITÁLNY

Digitálna učebnica pre 1. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

24,00€
Bez DPH: 20,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-039-8


Digitálna učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné pojmy a vzťahy, na ktoré nadväzujú riešené príklady s postupmi riešení. Na konci kapitol je zhrnutie a úlohy na precvičenie s výsledkami. V digitálnej učebnici sa žiaci oboznámia so spôsobmi vyjadrovania množstva čistých látok a sústav látok, prepočtom jednotlivých veličín, s výpočtami zo stechiometrického vzorca, bilanciami bez chemických dejov (roztoky), s určovaním stechiometrických koeficientov v chemických rovniciach, so stechiometrickými výpočtami a s určovaním rozsahu reakcie.

  • Na konkrétnych riešeniach úloh napomáha rozvoju tvorivého myslenia spojením poznatkov z chémie, fyziky, matematiky a ekonomiky.
  • Prepája všetky základné chemické a ekonomické výpočty s novými pojmami a úlohami.
  • Učí žiakov pretransformovať chemické problémy do matematických vzťahov, ktoré umožňujú získavať číselný výsledok.
  • Eliminuje mechanické memorovanie vzorcov a rovníc; naopak, prináša viaceré možnosti riešenia, ktoré vedú k správnemu výsledku.


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice
Autorky: 
Ing. Alica Macejková
Ing. Ľudmila Glosová
Ing. Anna Ďuricová


Základné pojmy

Vyjadrenie zloženia viaczložkovej sústavy

Bilancia látok v sústavách bez chemických reakcií

Výpočty pomocou chemických rovníc