Menu
Your Cart

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit anglického jazyka pre 4. ročník základných škôl, ktorého obsah je prepojený s učebnicou a spoločne tak uľahčujú učenie a zapamätanie žiakov. Obsahovo nadväzuje na učebnicu a pracovný zošit CLICK WITH FRIENDS pre 3. ročník ZŠ.

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – PRACOVNÝ ZOŠIT
CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit anglického jazyka pre 4. ročník základných škôl, ktorého obsah je prepojený s učebnicou a spoločne tak uľahčujú učenie a zapamätanie žiakov. Obsahovo nadväzuje na učebnicu a pracovný zošit CLICK WITH FRIENDS pre 3. ročník ZŠ.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-685-0

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA CLICK WITH FRIENDS PRE ŠTVRTÁKOV  MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách.
V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.

Obsah koncipovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ.

Moderný pracovný zošit anglického jazyka pre 4. ročník ZŠ približuje cudzí jazyk hravou formou. Je neoddeliteľnou súčasťou učebnice. Učivom tak ako aj v učebnici prevádza škriatok Click so svojimi kamarátmi. Nachádza sa tam množstvo úloh a cvičení. Osemsmerovky, zábavné doplňovačky, hry, obrázky na vyfarbovanie, na konci je slovníček. Obsahovo korešponduje s učebnicou CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV.

Pracovný zošit je zameraný najmä na:

Slovná zásoba: domov, detská izba, šport, záujmy, počasie, zamestnania, zvyky.

Gramatika: sloveso be, väzba there is/are, zámená this/these, privlastňovacie zámená my, your, his, her, sloveso have got, sloveso like. 

Funkcie: kde bývajú kamaráti, aké majú doma miestnosti, čo majú v izbe, odkiaľ sú, vymenovať obľúbené hračky, športy, záujmy, povedať, čo viem a čo neviem, používať čísla od 100 do 999 a nad 1000, uvádzať vzdialenosť a čas, hľadať údaje v tabuľkách, hovoriť o počasí, hovoriť o tom, čo rád/-a nosíš, hovoriť o povolaniach, čím chcem byť v budúcnosti, čo ľudia robia a čo na to potrebujú... 

Benefity pracovného zošita:

 • Zadania jednotlivých úloh sú AJ V SLOVENSKOM JAZYKU.
 • Obsahuje veľa hier a aktivít pre samostatnú aj skupinovú prácu žiakov v triede aj doma. 
 • Obsahuje informácie/gramatické javy, ktoré sa v danej lekcii žiaci naučia.
 • Farebne vyznačené slovíčka, ktoré sa deti v danej lekcii majú naučiť.
 • Ilustrované príbehy a nahrané scénky uľahčujú učenie.
 • Pesničky a riekanky, slovné a obrázkové hry zvyšujú miera zapamätania.
 • V každej lekcii je zaradené cvičenie na počúvanie so správnou výslovnosťou nových slovíčok. Zhrnutia gramatických javov a následné precvičovanie.
 • K učebnici aj pracovnému zošitu CLICK 4 sú online dostupné aj zvukové nahrávky v MP3 formáte. Naskenovaním QR kódu získajú učitelia aj žiaci  priamy prístup ku všetkým zvukovým nahrávkam.
 • Nahrávky k jednotlivým úlohám sú dostupné cez QR kód aj pre rodiča, nielen pre učiteľa. Ak dieťa chýba v škole, vie si dané učivo/nahrávky vypočuť aj z domu. 
 • Slovná zásoba (slovník) na konci pracovného zošita, nie je nutné ho sťahovať z online priestoru, je priamo k dispozícii v PZ.


Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4 + MP3 nahrávky online
Typ produktu pracovný zošit + online nahrávky (v pracovnom zošite QR kód s priamym prístupom na stránku s nahrávkami)
Jazyk slovenský

Autori: 

PaedDr. Miluška Karásková 

PaeDr. Jiří Šádek

Mgr. Kateřina Dvořáková


Preklad z českého jazyka: Mgr. Elena Koritšánska


Ilustrátori: Zuzana Slánska, Lucie Jašková

INTRUDUCTION
Units 1–3
1 AT HOME

Units 4–6
2 IN MY ROOM

Units 7–9

Unit 10 Revision 1
3 SPORTS

Units 11–13
4 HOBBIES

Units 14–16

Unit 17 Revision 2
5 SEASONS AND WEATHER

Units 18–20
6 JOBS

Units 21–23

Unit 24 Revision 3
CULTURE
Halloween Earth Day

Unit 27 Final Revision
SLOVNÍČEK