Menu
Your Cart

VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

PDF KNIHA: Metodická príručka k učebnici a pracovnému zošitu – Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín vlastivedy.

VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)
VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

PDF KNIHA: Metodická príručka k učebnici a pracovnému zošitu – Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín vlastivedy.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-328-3

 


PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ alebo UČEBNICE VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Metodická príručka poskytuje užitočnú teoretickú a praktickú podporu k učebnici a pracovnému zošitu pre žiakov 3. ročníka: Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ.

Metodická príručka je materiálom pre učiteľov na uľahčenie práce s učebnicou a pracovným zošitom, poskytuje námety na rôzne aktivity, aby učebnica nebola jediným zdrojom poznania pre žiakov. Učitelia v nej nájdu koncepciu učebnice a pracovného zošita, návrh tematického plánu, štruktúru tém v učebnici a v pracovnom zošite, metodické poznámky k jednotlivým témam, zoznam pomôcok a materiálu na aktivity. Okrem metodických poznámok k jednotlivým témam, metodická príručka obsahuje množstvo doplnkových aktivít, inšpirácií a odborných poznatkov, ktoré sú zdrojom nápadov pre pedagógov i rodičov – a to všetko v duchu prepájania obsahov predmetov, vzájomného integrovania poznatkov a tým komplexného vnímania danej problematiky. 

Spôsob spracovania obsahu v metodickej príručke uľahčuje učiteľovi prípravu na hodinu aj samotný priebeh vyučovacej hodiny, keďže každá strana metodickej príručky obsahuje náhľad zodpovedajúcej strany učebnice a pracovného zošita spolu s príslušnými aktivitami pre žiakov. 

Ďalšie informácie
Počet strán 95
Formát A4 – titul v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2023

Recenzentka: PaedDr. Eva Raffajová

Autorky:

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD. 

Tematický výchovno-vzdelávací plán

Charakteristika predmetu

Ciele predmetu

Rozvíjanie kompetencií žiakov vo vyučovaní vlastivedy

Charakteristika a štruktúra učebnice

Charakteristika a štruktúra pracovného zošita

Spôsoby práce v učebnici a v pracovnom zošite

Štruktúra metodických poznámok


Adresa môjho bydliska a školy

Ábelová, to je obec

Bezpečne do školy

Cestujem, cestuješ, cestujeme

Čo je miestna krajina?

Doorané, dokosené, špajza plná

Ďateľ, lekár stromov

Dziady, Samheim, Pamiatka zosnulých

Džavotajú deti, hľadajú poludňajší tieň

Ešte sa naučíme orientovať podľa svetových strán

Éj, vyrobíme si plán obce

Fajn, už to všetci vieme, tak si to zopakujme

Galoše, hmlisté dni, vitamíny a zdravie

Hurá, prišla zima!

Chvojka z jedličky vyčaruje sviatky

Rodina má svoju pamäť Íha, ako letí čas

Jéj, už sme sa to naučili, všetko si to vysvetlili

Kabanice, baranice, fašiangy a veselice

Lekári, umelci, vynálezcovia

Ľudia, kultúra a šport v našej obci

Minulosť a pamätihodnosti obce

Netušili, že ich Baba oklamala

Ňuchám správny smer za oddychom do prírody

Opakovanie je matka múdrosti

Ój, kde sa dobre hospodári, tam sa, veru, dobre darí

Pekná potecha rovno na Vojtecha, to je jar

Radosť veľká prichádza na Veľkú noc

Slovensko moje, krásne si aj na mape

Široké nížiny, vysoké pohoria Tečú rieky aj potoky

Ťahajú sa cesty naprieč krajinou cez obce

Upravíme si svoje okolie

Viem už všeličo o svojej obci

Zábava, oddych aj pohyb ─ je tu leto

Želáme si veselé a bezpečné prázdniny


Zoznam použitej literatúry 

Súvisiace články