Menu
Your Cart

DIGI GEOGRAFIA 9

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 9. ročník základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2. Obsahuje všetky komponenty predpísané ŠVP v predmete geografia.

DIGI GEOGRAFIA 9
DIGI GEOGRAFIA 9
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 9. ročník základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2. Obsahuje všetky komponenty predpísané ŠVP v predmete geografia.

WEBINÁR
11,00€
Bez DPH: 9,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-902-3

Nájdete aj v balíkoch:


Súčasťou sú témy o spoznávaní Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a polárnych oblastí. Okrem utvárania a upevňovania základných vedomostí a kompetencií žiakov rozvíja aj schopnosť vidieť svet v súvislostiach a ochraňovať planétu Zem.

DIGITÁLNA UČEBNICA Geografia pre 9. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá je pripravená profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. Vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2. 

Žiak si s pomocou digitálnej zošita upevní nové vedomosti. Učebnica je vhodná na prácu v škole pre žiakov a učiteľov aj na používanie v rámci dištančného vzdelávania a individuálnu prípravu žiakov. Texty, mapy, schémy, úlohy, jedinečný obrazový materiál a didaktické spracovanie zohľadňujú vekové osobitosti a individuálne potreby žiakov. Rozsah kapitol a podkapitol je v súlade s časovou dotáciou predmetu v deviatom ročníku ZŠ. Autori sú erudovaní odborníci v predmete s didaktickými a metodickými skúsenosťami, ktoré preniesli do učebnice a metodických poznámok. Pri tvorbe zohľadnili aj spoluprácu s učiteľmi a ďalšími odborníkmi.

  • Digitálna učebnica Geografia pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou.
  • Významne uľahčuje vyučovací proces.
  • Jedinečná forma vzdelávania. 
  • Obsahovo spracovaný podľa úspešnej tlačenej učebnice geografie, ktorá má Odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR 2021/11322:4-A2201.  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Recenzent: Mgr. Tomáš Havrila, PhD.


Autori:

RNDr. Mária Nogová, PhD.

RNDr. Tomáš Tremboš, PhD.


Úvod. Práca s učebnicou v skratke 

Austrália 

Nový Zéland 

Oceánia 

Amerika 

Severná Amerika 

Kanada 

USA 

Mexiko 

Stredná Amerika 

Južná Amerika 

Severovýchodná oblasť Južnej Ameriky 

Andské štáty 

Laplatská oblasť 

Antarktída 

Arktída 

Geografia mimo triedy. Projekty