Menu
Your Cart

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

NOVÉ A PREPRACOVANÉ VYDANIE plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

NOVÉ A PREPRACOVANÉ VYDANIE plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-351-4

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/12934:4-10K0

 

Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.

  • Pracovný zošit Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie.
  • Uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Prináša zhrnutie učiva.
  • Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu. 


Ďalšie informácie
Počet strán 88
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorka: PhDr. Jana Višňovská


Autori:

Mgr. Ivana Kuncová

Mgr. Katarína Vansáčová


Recenzenti: 

RNDr. Renáta Kunová, PhD.

RNDr. Erika Piovarčiová

RNDr. Ivana Záhradníčková

1. NEŽIVÁ PRÍRODA

2. STAVBA ZEME

3. ZEMSKÁ KÔRA V POHYBE

4. MINERÁLY A HORNINY – STAVEBNÉ JEDNOTKY ZEME

5. STAVBA A VLASTNOSTI MINERÁLOV

6. OCHRANA VÝZNAMNÝCH MINERÁLOV

7. GEOLOGICKÉ PROCESY A ICH ZDROJE

8. VNÚTORNÉ GEOLOGICKÉ PROCESY

9. VYVRETÉ HORNINY

10. VYUŽÍVANIE A ZÍSKAVANIE NERASTNÝCH SUROVÍN

11. HOROTVORNÁ ČINNOSŤ A PORUCHY ZEMSKEJ KÔRY

12. ZEMETRASENIE

13. PREMENA HORNÍN A PREMENENÉ HORNINY

14. VONKAJŠIE GEOLOGICKÉ PROCESY

15. USADENÉ HORNINY

16. KRASOVÉ PROCESY

17. VEK ZEME A JEJ GEOLOGICKÁ HISTÓRIA

18. PRVOHORY A DRUHOHORY

19. TREŤOHORY A ŠTVRTOHORY

20. GEOLOGICKÁ HISTÓRIA A STAVBA SLOVENSKA

21. ORGANIZMY A PROSTREDIE

22. ABIOTICKÉ ZLOŽKY PROSTREDIA

23. BIOTICKÉ ZLOŽKY PROSTREDIA

24. SPOLOČENSTVO ORGANIZMOV

25. EKOSYSTÉM A JEHO ŽIVOT

26. BIOSFÉRA

27. BIOLOGICKÁ A EKOLOGICKÁ ROVNOVÁHA

ČO UŽ VIEŠ? – SPRÁVNE RIEŠENIA