Menu
Your Cart

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 1. DIEL – PDF

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k prvému dielu pracovnej učebnice pre žiakov 5. ročníka základných škôl. Obsahuje riešenia úloh z pracovnej učebnice.

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 1. DIEL – PDF
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 1. DIEL – PDF

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k prvému dielu pracovnej učebnice pre žiakov 5. ročníka základných škôl. Obsahuje riešenia úloh z pracovnej učebnice.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-224-8

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÚ PRÍRUČKU SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ V PDF FORMÁTE*


 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Metodická príručka k pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 5. ročník s riešením úloh je neoddeliteľnou súčasťou učebného materiálu Slovenský jazyk pre 5. ročník. Metodická príručka „šetrí“ učiteľovi čas, poskytuje mu možnosť dôslednejšie sa sústrediť na projektovanie a plánovanie vyučovacích jednotiek tak, aby výučba na hodine bola pre žiaka efektívna a motivačná. Zároveň si učiteľ môže aj v priebehu vyučovacej jednotky priamo do textu zapísať svoj postreh, komentár, ktorý môže byť podkladom pre autoreflexiu.

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník integruje prvky modernej a tradičnej didaktiky overené pedagogickou praxou autoriek. Spolu s metodickou príručkou tak predstavuje didaktický prostriedok, ktorý sa svojím jedinečným spracovaním môže stať významným „spoločníkom“ žiaka v procese učenia sa a zároveň môže byť pre učiteľa vítaným zdrojom žiakovej facilitácie.

Z obsahového hľadiska pracovná učebnica a metodická príručka úplne zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, a to vo výbere tém, ale aj v zdôrazňovaní komunikačno-poznávacieho modelu výučby materinského jazyka.  


Koncepcia pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník:

  • podporuje autentické učenie sa, prepája teoretické poznatky s reálnym životom,
  • necháva priestor na aktívne vyvodzovanie a systematizovanie poznatkov,
  • ponúka rôznorodé texty na rozvoj čitateľských zručností,
  • dáva možnosť vyhľadávať informácie, pracovať so zdrojmi, kriticky myslieť,
  • obsahuje rôznorodé úlohy formulované na rôznych kognitívnych úrovniach,
  • integruje prvky hry ako prostriedok motivácie a radosti z procesu učenia sa... 

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník integruje prvky modernej a tradičnej didaktiky overené pedagogickou praxou autoriek. Spolu s metodickou príručkou tak predstavuje didaktický prostriedok, ktorý sa svojím jedinečným spracovaním môže stať významným „spoločníkom“ žiaka v procese učenia sa a zároveň môže byť pre učiteľa vítaným zdrojom žiakovej facilitácie. Z obsahového hľadiska učebnica úplne zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, a to vo výbere tém, ale aj v zdôrazňovaní komunikačno-poznávacieho modelu výučby materinského jazyka.


Ďalšie informácie
Počet strán 138
Formát PDF kniha
Typ produktu metodická príručka k prvému dielu pracovnej učebnice
Jazyk slovenský

Editorky:

prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. – profesorka v odbore slovenský jazyk a literatúra, FF Prešovská univerzita, Prešov
PaedDr. Jana Tomášková, PhD. – metodička (občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra), NIVaM, Žilina  


Autorky:

Mgr. Monika Andrejčáková, PhD. – učiteľka slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ, Súkromná ZŠ v Senci

Mgr. Iveta Barková – riaditeľka Súkromnej ZŠ v Senci, učiteľka SJL a DEJ na II. stupni ZŠ, víťazka súťaže Učiteľ Slovenska za rok 2020, nominovaná na Global Teacher Prize 2021 (nominácia 50 najlepších učiteľov sveta).

PhDr. Katarína Hincová, PhD. – vysokoškolská pedagogička, metodička v odbore slovenský jazyk a literatúra, FF UCM Trnava, autorka učebných materiálov na slovenský jazyk pre ZŠ a SŠ 

PROFILY PROTAGONISTOV

CHCE TO LEN SYSTÉM A PORIADOK

NINA

SLOVNÁ ZÁSOBA/JEDNOVÝZNAMOVÉ/VIACVÝZNAMOVÉ SLOVÁ

USTÁLENÉ SLOVNÉ SPOJENIA/PRIROVNANIA/POREKADLÁ/PRÍSLOVIA/PRANOSTIKY

SPISOVNÝ JAZYK A NÁREČIA


TOTO UŽ VLASTNE POZNÁME !

FILIP

OHYBNÉ A NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE – ROD, ČÍSLO, PÁD


ŽIVOT V POHYBE

JAKUB

ŽIVOTNOSŤ A NEŽIVOTNOSŤ PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU PODĽA VZOROV CHLAP A HRDINA

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU PODĽA VZOROV DUB A STROJ

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU – ZHRNUTIE


NA VLNE TRADÍCIÍ

ELA

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU PODĽA VZOROV ŽENA A ULICA

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU PODĽA VZOROV DLAŇ A KOSŤ

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU – ZHRNUTIE


ČARO UČENIA VONKU

KLÁRA

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU MESTO

OPIS PRACOVNÉHO POSTUPU

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU SRDCE

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU VYSVEDČENIE

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU DIEVČA

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU – ZHRNUTIE