Menu
Your Cart

PRECVIČ SI PRAVOPIS

NOVINKA

Precvičovanie pravopisu slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ.

PRECVIČ SI PRAVOPIS
PRECVIČ SI PRAVOPIS
NOVINKA

Precvičovanie pravopisu slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ.

5,00€
Bez DPH: 4,55€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-865-6

PRECVIČ SI PRAVOPIS je prvou zo série cvičebníc určených na precvičovanie pravopisu pre žiakov a žiačky v 2. – 4. ročníku základnej školy.

Svojou koncepciou čiastočne nadväzuje na pracovné učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl.

Ako rozširujúci materiál je určená žiakom a žiačkam 2. ročníka základnej školy na samostatnú prácu v škole alebo aj doma, nezávisle od vyučovacieho procesu.

Žiaci a žiačky sa v cvičebnici ľahko orientujú, pretože má prehľadnú štruktúru. Záhlavie každej kapitoly je farebne odlíšené. Obsahuje jej názov, rubriky Precvičím si a Už poznám, prostredníctvom ktorých sa žiaci a žiačky zoznámia s cieľovým zameraním kapitoly a tiež si zopakujú známe pojmy.

Štruktúra jednotlivých cvičení je na každej strane obdobná. Obsahuje približne 4 – 5 úloh. Prvé sú zamerané na prepisovanie textu s daným gramatickým javom, v ďalších sa zábavnou formou precvičuje daný jav buď formou doplňovačiek, smeroviek, práce s obrázkom a textom či súvislejším textom.

V závere strany sa nachádza autodiktát ako príprava na zhrňujúci diktát, ktorý je uvedený prostredníctvom QR-kódu. Práve túto formu diktátu môžu žiaci a žiačky využiť na precvičovanie písania diktátov nielen počas vyučovania, ale aj v domácom prostredí, kde majú dostatok času a komfortnejšie prostredie ako na vyučovacej hodine a môžu pracovať svojím individuálnym tempom.

V strede cvičebnice sa nachádza odnímateľná príloha s riešeniami úloh a textami diktátov, ktorá zároveň predstavuje spätnú väzbu pre žiakov, žiačky, učiteľov, učiteľky alebo i rodičov. 

Ďalšie informácie
Počet strán 40 + 8 (odnímateľná príloha s riešeniami)
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorka: PaedDr. Ivana Hromcová


Autorky:

Mgr. Libuša Hoštáková

Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.


Opakovanie učiva 1. ročníka

Rozlišovacie znamienka

Samohlásky

Samohláska ä

Dvojhlásky

Mäkké spoluhlásky

Tvrdé spoluhlásky

Veta

Opakovanie

Príloha s diktátmi a riešeniami úloh