Menu
Your Cart

Metodická príručka k učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (PDF)

KNIHA V PDF FORMÁTE: Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky.

Metodická príručka k učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (PDF)
Metodická príručka k učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (PDF)

KNIHA V PDF FORMÁTE: Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-675-6

METODICKÚ PRÍRUČKU V ELEKTRONICKEJ VERZII ZASIELAME PO UHRADENÍ PLATBY PRIAMO DO VAŠEJ EMAILOVEJ SCHRÁNKY

Ku každej téme z učebnice sú uvedené informácie s požiadavkami na vedomosti žiaka, ktoré sú potrebné pre zvládnutie danej témy a ciele, ktoré má žiak splniť. Metodika obsahuje zoznam experimentálnych aktivít s odhadovaným časom na ich realizáciu a vypracované aktivity z učebnice. Poskytuje tiež doplňujúce námety na aktivity, úlohy a poznámky pre učiteľa. Upozorňuje na niektoré špecifiká experimentov, pravdepodobné mylné predstavy žiakov, na možné problémy spojené s realizáciou danej aktivity a návrhy, ako sa im vyhnúť, prípadne ich odstrániť.

  • Prináša teoretické východiská a metodické pokyny na prácu v rámci vyučovacích hodín.
  • Obsahuje riešenia zadaní z učebnice.
  • Zahŕňa aj metodické poznámky k realizácii pokusov, ďalšie úlohy a otázky s ich riešením.
Ďalšie informácie
Počet strán 192
Formát A4 – kniha v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2016

Autorky: 

doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

PaedDr. Monika Vanyová, PhD.

Mgr. Martina Hodosyová, PhD.

I. SKÚMANIE VLASTNOSTÍ KVAPALÍN, PLYNOV, TUHÝCH LÁTOK A TELIES

Vlastnosti kvapalín a plynov

1.1 Vlastnosti kvapalín 

1.2 Využitie vlastností kvapalín 

1.3 Meranie objemu kvapalín 

1.4 Vlastnosti plynov 

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov


Vlastnosti tuhých látok a telies

1.6 Deliteľnosť tuhých látok 

1.7 Skúmanie vlastností tuhých látok 

1.8 Meranie hmotnosti tuhých telies 

1.9 Meranie hmotnosti kvapalín a plynov 

1.10 Meranie dĺžky 

1.11 Meranie objemu tuhých telies 

1.12 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov, tuhých látok a telies


II. SPRÁVANIE TELIES V KVAPALINÁCH A PLYNOCH

Správanie telies v kvapalinách

2.1 Vplyv hmotnosti na správanie telies vo vode 

2.2 Vplyv objemu a tvaru telies na ich správanie vo vode 

2.3 Hustota tuhých látok 

2.4 Hustota kvapalín 

2.5 Objem kvapaliny vytlačenej telesami 

2.6 Správanie telies v kvapalinách s rôznou hustotou 

2.7 Vplyv teploty na hustotu


Správanie telies v plynoch

2.8 Hustota plynov


Testy

Test 1: Vlastnosti kvapalín a plynov

Test 2: Vlastnosti tuhých látok

Test 3: Správanie telies v kvapalinách

Test 4: Správanie telies v kvapalinách a plynoch


Prílohy

Príloha 1: Fyzikálne veličiny a premeny jednotiek

Príloha 2: Hustota látok