Menu
Your Cart

FYZIKA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

FYZIKA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
FYZIKA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

18,00€
Bez DPH: 16,36€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-540-7

Nájdete aj v balíkoch:

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNEJ UČEBNICE ZÍSKATE 
METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/4481:2-10K0

Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi žiakov so základnými fyzikálnymi vlastnosťami látok a telies. Učebný text vhodne dopĺňajú ilustrácie, schémy a fotografie z pozorovaní a pokusov. /p>


BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE K UČEBNICI FYZIKY PRE 6. ROČNÍK


BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

ONLINE METODICKÁ PRÍRUČKA VO FORMÁTE PDF: OBJAVUJEME VESMÍR (ASTRONÓMIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH)

   • Metodická príručka pre učiteľov na 2. stupni základných škôl vyučujúcich predmety zahŕňajúce astronómiu: ako fyzika, geografia, biológia, matematika.
   • Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov zo Slovenska, Bulharska a Česka.
   • Obsahuje takmer 418 strán teórie, námetov na praktické aktivity pre žiakov a metodiky. Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.
   • Poskytuje učiteľom relevantné edukačné metódy a techniky, aby bola téma astronómie pre žiakov zaujímavá, jednoduchá na pochopenie a rozvíjala u nich kritické myslenie, analytické a abstraktné vnímanie.


    

    

Ďalšie informácie
Počet strán 112
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.

Mgr. Milada Maťašovská

Mgr. Ľubica Morková  

V čom je fyzika užitočná

Čo sa budeme učiť

I. SKÚMANIE VLASTNOSTÍ KVAPALÍN, PLYNOV, TUHÝCH LÁTOK A TELIES

Vlastnosti kvapalín a plynov

Projekt 1

Čo sme sa naučili

Vyskúšaj sa – Test 1


Vlastnosti tuhých látok a telies

Projekt 2

Čo sme sa naučili

Vyskúšaj sa – Test 2


II. SPRÁVANIE TELIES V KVAPALINÁCH A PLYNOCH

Správanie telies v kvapalinách

Projekt 3

Čo sme sa naučili

Vyskúšaj sa – Test 3


Správanie telies v plynoch

Projekt 4

Čo sme sa naučili

Vyskúšaj sa – Test 4