Menu
Your Cart

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy – ISCED 2.

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy – ISCED 2.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-225-8

 


Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.

 • Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie.
 • Uľahčuje vyučovací proces.
 • Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
 • Prináša zhrnutie učiva.
 • Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu.


BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

ONLINE METODICKÁ PRÍRUČKA VO FORMÁTE PDF: OBJAVUJEME VESMÍR (ASTRONÓMIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH)

  • Metodická príručka pre učiteľov na 2. stupni základných škôl vyučujúcich predmety zahŕňajúce astronómiu: ako fyzika, geografia, biológia, matematika.
  • Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov zo Slovenska, Bulharska a Česka.
  • Obsahuje takmer 418 strán teórie, námetov na praktické aktivity pre žiakov a metodiky. Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.
  • Poskytuje učiteľom relevantné edukačné metódy a techniky, aby bola téma astronómie pre žiakov zaujímavá, jednoduchá na pochopenie a rozvíjala u nich kritické myslenie, analytické a abstraktné vnímanie.


   

   

Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorka: PaedDr. Klára Velmovská, PhD.


Autori: 

PaedDr. Oľga Hírešová

Mgr. Monika Jurišová

Mgr. Paulína Kuhnová

Mgr. Beáta Marasová

PaedDr. Klára Velmovská, PhD.


Recenzenti:
RNDr. Dorota Černíková
PaedDr. Soňa Chalupková, PhD.
Mgr. Mária Wagnerová 

  1. TELESÁ, LÁTKY A ICH SKUPENSTVO

  2. VLASTNOSTI KVAPALÍN

  3. VYUŽITIE VLASTNOSTÍ KVAPALÍN

  4. OBJEM, JEHO MERANIE A JEDNOTKY

  5. VLASTNOSTI PLYNOV 

  6. SPOLOČNÉ A ROZDIELNE VLASTNOSTI KVAPALÍN A PLYNOV

  7. VLASTNOSTI TUHÝCH LÁTOK A TELIES

  8. HMOTNOSŤ, JEJ MERANIE A JEDNOTKY

  9. DĹŽKA, JEJ MERANIE A JEDNOTKY

10. MERANIE OBJEMU TUHÝCH TELIES

11. SPOLOČNÉ A ROZDIELNE VLASTNOSTI KVAPALÍN, PLYNOV, TUHÝCH LÁTOK A TELIES

12. VPLYV HMOTNOSTI NA SPRÁVANIE SA TELIES VO VODE

13. VPLYV OBJEMU A TVARU TELIES NA ICH SPRÁVANIE SA VO VODE

14. HUSTOTA TUHÉHO TELESA

15. HUSTOTA KVAPALÍN

16. OBJEM KVAPALINY VYTLAČENEJ TELESAMI

17. SPRÁVANIE SA TELIES V KVAPALINÁCH S RÔZNOU HUSTOTOU

18. VPLYV TEPLOTY NA HUSTOTU

19. HUSTOTA PLYNOV