Menu
Your Cart

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy – ISCED 2.

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy – ISCED 2.

3,50€
7,00€
Bez DPH: 3,18€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-226-5

 

 • Pracovný zošit Fyzika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie.
 • Uľahčuje vyučovací proces.
 • Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
 • Prináša zhrnutie učiva.
 • Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu.


BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

ONLINE METODICKÁ PRÍRUČKA VO FORMÁTE PDF: OBJAVUJEME VESMÍR (ASTRONÓMIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH)

  • Metodická príručka pre učiteľov na 2. stupni základných škôl vyučujúcich predmety zahŕňajúce astronómiu: ako fyzika, geografia, biológia, matematika.
  • Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov zo Slovenska, Bulharska a Česka.
  • Obsahuje takmer 418 strán teórie, námetov na praktické aktivity pre žiakov a metodiky. Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.
  • Poskytuje učiteľom relevantné edukačné metódy a techniky, aby bola téma astronómie pre žiakov zaujímavá, jednoduchá na pochopenie a rozvíjala u nich kritické myslenie, analytické a abstraktné vnímanie.


   

   

Ďalšie informácie
Počet strán 80
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorka: PaedDr. Klára Velmovská, PhD.


Autori: 

PaedDr. Oľga Hírešová

Mgr. Monika Jurišová

Mgr. Peter Kelecsényi

Mgr. Paulína Kuhnová

Mgr. Beáta Marasová

PaedDr. Klára Velmovská, PhD.


Recenzenti:

RNDr. Dorota Černíková

PaedDr. Soňa Chalupková, PhD.

Mgr. Mária Wagnerová 

1. MERANIE TEPLOTY. TEPLOMER

 2. MERANIE ČASU. MERANIE TEPLOTY V PRIEBEHU ČASU

 3. VYPAROVANIE

 4. VAR

 5. TLAK VZDUCHU A VAR

 6. KONDENZÁCIA

 7. MODELOVANIE DAŽĎA

 8. TOPENIE

 9. TUHNUTIE

10. PREDSTAVY O TEPLE

11. ŠÍRENIE TEPLA. KALORIMETER

12. VÝMENA TEPLA MEDZI HORÚCOU A STUDENOU VODOU

13. VÝMENA TEPLA MEDZI KOVMI A VODOU

14. AKO MERIAME TEPLO

15. LÁTKA A TEPLO. VÝPOČET TEPLA

16. TEPLO A PREMENY SKUPENSTVA

17. ENERGETICKÁ HODNOTA POTRAVÍN

18. TEPELNÝ MOTOR A PARNÝ STROJ

19. SPAĽOVACIE MOTORY