Menu
Your Cart

DIGI CHÉMIA 8 CVIČEBNICA

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ CVIČEBNICE Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

DIGI CHÉMIA 8 CVIČEBNICA
DIGI CHÉMIA 8 CVIČEBNICA
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ CVIČEBNICE Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

5,00€
Bez DPH: 4,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-444-0


DIGITÁLNA CVIČEBNICA okrem tematických celkov Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny obsahuje v úvode úlohy na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka. Poskytuje množstvo cvičení, úloh a námetov na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Súčasne prináša aj priestor na poznámky.

Žiak si s pomocou digitálnej cvičebnice upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov aj zistí, či sa učivo naučil správne.


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna cvičebnica
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie cvičebnice

Autorka:  RNDr. Helena Vicenová


Recenzenti:

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

PaedDr. Pavol Bernáth

Ing. Mária Filová 


ZLOŽENIE LÁTOK

1.1 Chemické prvky a zlúčeniny

1.2 Aké veľké sú častice látok

1.3 Atómy a chemické prvky

1.4 Názvy a značky chemických prvkov

1.5 Molekuly a chemické zlúčeniny

1.6 Ióny

1.7 Chemické vzorce a oxidačné číslo

1.8 Vlastnosti iónových, kovalentných a kovových látok

1.9 Chemická väzba

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

Zopakujeme si


VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY

Chemické prvky

2.1 Periodická tabuľka prvkov

2.2 Kovy, polokovy a nekovy

2.3 Vodík

2.4 Kyslík

2.5 Vzácne plyny

2.6 Halogény

2.7 Alkalické kovy

2.8 Železo

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti


Chemické zlúčeniny

3.1 Halogenidy

3.2 Oxidy

3.3 Kyseliny

3.4 Hydroxidy

3.5 Soli

Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie


Chemické reakcie

4.1 Chemické reakcie a chemické rovnice

4.2 Neutralizácia

4.3 Redoxné reakcie

Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Zopakujeme si