Menu
Your Cart

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

WEBINÁR

NOVÉ PREPRACOVANÉ VYDANIE! Plnofarebný pracovný zošit, ktorý vysvetlí, čo je násobenie a delenie, názorne pracuje s jednotlivými násobilkami (v obore do 100) a prepája námety s učivom prírodovedy, slovenského jazyka, vlastivedy či informatiky.

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA
CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA
WEBINÁR

NOVÉ PREPRACOVANÉ VYDANIE! Plnofarebný pracovný zošit, ktorý vysvetlí, čo je násobenie a delenie, názorne pracuje s jednotlivými násobilkami (v obore do 100) a prepája námety s učivom prírodovedy, slovenského jazyka, vlastivedy či informatiky.

5,00€
Bez DPH: 4,55€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-686-2

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

 

Plnofarebný pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne aj štvrtého) ročníka ZŠ. Nové, upravené vydanie je plnofarbne atraktívne spracované, pričom sme využili množstvo pútavých a nápomocných fotografií a ilustrácií. Poskytuje úvodné vysvetlenie procesu násobenia a delenia (prechod z obrázkov na symboly, potom na numerické sčítanie/odčítanie), množstvo príkladov (od jednoduchších k zložitejším) na precvičenie násobenia a delenia v obore malej násobilky. Používa novátorský prístup, lebo námetmi nadväzuje na rôzne vyučovacie predmety, napr. vlastivedu, prírodovedu, informatiku.

Pracovný zošit je vhodný na frontálnu i individuálnu prácu na hodinách matematiky, ale aj na doma. Úlohy pri jednotlivých násobilkách možno spojiť so zaujímavými témami z ostatných vyučovacích predmetov (vlastiveda, prírodoveda, informatika).

V pracovnom zošite sa nachádza úvodné vysvetlenie procesu násobenia a delenia (prechod z obrázkov na symboly, potom na numerické sčítanie/odčítanie) aj množstvo príkladov (od jednoduchších k zložitejším) na precvičenie násobenia a delenia v obore malej násobilky.


STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

Metodické pokyny a výsledky k PZ Cestovateľská násobilka k dispozícii TU.

Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Mgr. Mária Števíková

Editori: 

Mgr. Silvia Bodláková
Mgr. Marián Fabián
Mgr. Daniela Stančíková
PaedDr. Eva Raffajová

Ilustrátor: Mgr. Art Filip Horník

 

Učiteľka Dvojka
Predavačka Trojka
Prírodovedkyňa Štvorka
Cestovateľka Päťka
Doktorka Šestka
Informatička Sedmička
Zoologička Osmička
Kozmonautka Deviatka
Historička Desiatka
Tabuľka násobenia