Menu
Your Cart

Všetky produkty

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16272:5-A2201 Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V jej prvej časti sa žiaci oboznámia s výrobou ďalších nenormalizovaných polotovarov tvárnením, konštrukčnými plastmi, povrchovými úpravami strojových súčiastok, s prevád..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V tematickom celku Strojárska technológia nájdu žiaci informácie o výrobe ozubených kolies, špeciálnych spôsoboch obrábania a obrábacích strojoch, výrobných postupoch, o prípravkoch, výrobe odliatkov, ale aj o zváraní, spájkovaní a ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16275:5-A2201 Učebnica obsahuje dva tematické celky – Časti strojov a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o základných strojových súčiastkach, spojoch, ktoré vytvárajú, o potrubí a jeho častiach a súčiastkach na prenos otáčavého pohybu. Druhá č..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica obsahuje dva tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii výroby materiálov používaných v strojárstve, o polovýrobkoch a meradlách. Druhá časť je venovaná statike, pružnosti a pevnosti telies. Učebnica je primárne určená pre žiakov študijných odbor..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica sa bližšie venuje tematike cenných papierov, daňovej sústavy, riadiacich procesov v podniku, bankám a ich postaveniu v bankovej sústave, činnosti poisťovní, zahraničnému obchodu a medzinárodnej ekonomickej integrácii. V závere učebnice sa nachádzajú testové úlohy k jednotlivým tematickým ce..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2497:25-640A Učebnica je prevažne zameraná na podnikové činnosti ako sú: personálne činnosti v podniku , ekonomická stránka činnosti podniku - náklady, výnosy, výpočet výsledku hospodárenia, finančné hospodárenie podniku a finančný trh. K jednotlivým tema..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017-2497/34052:15-640A Učebnica sa podrobnejšie venuje podnikovým činnostiam ako investovanie, zásobovanie, výroba a odbyt. Učivo je rozdelené do 4 tematických celkov: výrobné činnosti podniku, majetok podniku, materiálové hospodárstvo podniku, odbytové činno..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16267:5-A2201 Učebnica vysvetľuje základné ekonomické pojmy, fungovanie národného a trhovému hospodárstva, prináša informácie o podniku a jeho činnosti, podnikateľskej činnosti a právnych formách podnikania, kúpno-predajných vzťahoch a mechanizmoch. V ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 1 až 8 z 8 (1 stránok)