Menu
Your Cart

VLASTIVEDA pre 5. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit z vlastivedy pre žiakov 5. ročníka špeciálnych základných škôl.

VLASTIVEDA pre 5. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT
VLASTIVEDA pre 5. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit z vlastivedy pre žiakov 5. ročníka špeciálnych základných škôl.

8,00€
Bez DPH: 7,27€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-395-3

 

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9308:5-A2201

Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných cvičení a úloh sa žiaci naučia rozlišovať živú a neživú prírodu, poznávať rastliny a živočíchy, orientovať sa na mape a v miestnej krajine, spoznajú život ľudí v dávnej minulosti. Pracovný zošit spolu s učebnicou podporujú rozvoj kľúčových kompetencií.

Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk maďarský

Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Jarmila Žišková

Úvod do náuky o prírode

Živá príroda

Neživá príroda

Rastliny

Znaky rastlín

Rozdelenie rastlín

Život byliny

Život dreviny – listnatého stromu

Život dreviny – ihličnatého stromu

Smrek

Život kra

Význam rastlín

Ochrana rastlín

Živočíchy

Rozdelenie živočíchov

Život cicavcov

Život vtákov

Život plazov

Život obojživelníkov

Život rýb

Význam živočíchov

Ochrana živočíchov

Spoloèné znaky rastlín a živočíchov

Rovnováha v prírode

Neživá príroda

Vzduch

Voda

Pôda