Menu
Your Cart

VLASTIVEDA pre 6. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit z vlastivedy pre žiakov 6. ročníka špeciálnych základných škôl

VLASTIVEDA pre 6. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT
VLASTIVEDA pre 6. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit z vlastivedy pre žiakov 6. ročníka špeciálnych základných škôl

8,00€
Bez DPH: 7,27€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-394-6

 

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9382:5-A2201

Prostredníctvom rôznych cvičení v pracovnom zošite sa žiaci oboznámia so začiatkom našich národných dejín, naučia sa orientovať na mape Slovenskej republiky, prehĺbia si svoje znalosti o človeku, získajú poznatky o niektorých horninách a nerastoch, spoznávajú vlastnosti a využitie rôznych látok, naučia sa odmerať či odvážiť rôzne predmety a látky.


Ďalšie informácie
Počet strán 51
Formát A5
Jazyk slovenský

Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Jarmila Žišková

Zem a jej zobrazenie

Glóbus

Mapa sveta

Orientácia na mape

Slovenská republika

Slovenská republika

Bratislava

Juhozápadné Slovensko

Mestá juhozápadného Slovenska

Severné Slovensko

Mestá severného Slovenska

Východné Slovensko

Mestá východného Slovenska

Stredné Slovensko

Mestá stredného Slovenska

Štátne symboly

Začiatky našich národných dejín (5. – 15. storočie)

Dejiny

Príchod Slovanov na naše územie

Naši predkovia

Život Slovanov

Slovanské hradisko

Samova ríša

Veľkomoravská ríša

Cyril a Metod

Rozkvet Veľkomoravskej ríše

Pád Veľkomoravskej ríše

Slovensko súčasťou  Uhorského štátu

Románska kultúra

Vznik miest

Tatári na Slovensku

Matúš Čák Trenèiansky

Gotická kultúra

Upevnenie kráľovskej moci

Boj o práva Slovákov v mestách

Husitské hnutie

Husiti na Slovensku

Matej Korvín