Menu
Your Cart

FYZIKA pre 8. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica fyziky pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

FYZIKA pre 8. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
FYZIKA pre 8. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica fyziky pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-564-3

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9390:4-A2201

Učebnica zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, skúmať príčiny ich správania, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť záznamy z pozorovaní. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, doplnené o názorné obrázky a schémy.


Ďalšie informácie
Počet strán 104
Formát 165 x 230 mm
Jazyk maďarský
Rok vydania 2010

Autorky:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Eva Brestenská

Úvod 

I. POHYB A SILA

1. Opisujeme pohyb telies

2. Skúmame silu a jej účinky

3. Skúmame trenie

4. Jednoduché stroje


II. ENERGIA

1. Zdroje energie

2. Práca. Premena energie

3. Skúmame teplo

4. Skúmame svetlo

5. Skúmame zvuk

6. Vplyv slnečného svetla na rast rastlín