Menu
Your Cart

FYZIKA pre 9. ročník špeciálnej základnej školy

Učebnica fyziky pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl.

FYZIKA pre 9. ročník špeciálnej základnej školy
FYZIKA pre 9. ročník špeciálnej základnej školy

Učebnica fyziky pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-583-4

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9200:5-A2201

Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnice fyziky. Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje informácie o energii v prírode a v technike. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, doplnené o názorné obrázky a schémy.


Ďalšie informácie
Počet strán 100
Formát 165 x 230 mm
Jazyk slovenský
Rok vydania 2014

Autorky:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Eva Brestenská


I. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ JAVY. ELEKTRICKÁ ENERGIA

1. Magnet a jeho vlastnosti

2. Elektrické vlastnosti látok

3. Elektrický obvod


II. ENERGIA V PRÍRODE A V TECHNIKE

1. Energia v prírode

2. Energia v technike

3. Energia sa vždy zachová

4. Zhotovenie modelu slnečného kolektora