Menu
Your Cart

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 2. DIEL – PDF

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k druhému dielu pracovnej učebnice pre žiakov 5. ročníka základných škôl. Obsahuje riešenia úloh z pracovnej učebnice.

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK –  METODICKÁ PRÍRUČKA 2. DIEL – PDF
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 2. DIEL – PDF

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k druhému dielu pracovnej učebnice pre žiakov 5. ročníka základných škôl. Obsahuje riešenia úloh z pracovnej učebnice.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-229-3

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÚ PRÍRUČKU SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ V PDF FORMÁTE*


 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Metodická príručka k pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 5. ročník s riešením úloh je neoddeliteľnou súčasťou učebného materiálu Slovenský jazyk pre 5. ročník. Metodická príručka „šetrí“ učiteľovi čas, poskytuje mu možnosť dôslednejšie sa sústrediť na projektovanie a plánovanie vyučovacích jednotiek tak, aby výučba na hodine bola pre žiaka efektívna a motivačná. Zároveň si učiteľ môže aj v priebehu vyučovacej jednotky priamo do textu zapísať svoj postreh, komentár, ktorý môže byť podkladom pre autoreflexiu.

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník integruje prvky modernej a tradičnej didaktiky overené pedagogickou praxou autoriek. Spolu s metodickou príručkou tak predstavuje didaktický prostriedok, ktorý sa svojím jedinečným spracovaním môže stať významným „spoločníkom“ žiaka v procese učenia sa a zároveň môže byť pre učiteľa vítaným zdrojom žiakovej facilitácie.

Z obsahového hľadiska pracovná učebnica a metodická príručka úplne zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, a to vo výbere tém, ale aj v zdôrazňovaní komunikačno-poznávacieho modelu výučby materinského jazyka.  


Koncepcia pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník:

  • podporuje autentické učenie sa, prepája teoretické poznatky s reálnym životom,
  • necháva priestor na aktívne vyvodzovanie a systematizovanie poznatkov,
  • ponúka rôznorodé texty na rozvoj čitateľských zručností,
  • dáva možnosť vyhľadávať informácie, pracovať so zdrojmi, kriticky myslieť,
  • obsahuje rôznorodé úlohy formulované na rôznych kognitívnych úrovniach,
  • integruje prvky hry ako prostriedok motivácie a radosti z procesu učenia sa... 

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník integruje prvky modernej a tradičnej didaktiky overené pedagogickou praxou autoriek. Spolu s metodickou príručkou tak predstavuje didaktický prostriedok, ktorý sa svojím jedinečným spracovaním môže stať významným „spoločníkom“ žiaka v procese učenia sa a zároveň môže byť pre učiteľa vítaným zdrojom žiakovej facilitácie. Z obsahového hľadiska učebnica úplne zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, a to vo výbere tém, ale aj v zdôrazňovaní komunikačno-poznávacieho modelu výučby materinského jazyka.

Ďalšie informácie
Počet strán 106
Formát PDF kniha
Typ produktu metodická príručka k druhému dielu pracovnej učebnice
Jazyk slovenský

Editorky:

prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. – profesorka v odbore slovenský jazyk a literatúra, FF Prešovská univerzita, Prešov
PaedDr. Jana Tomášková, PhD. – metodička (občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra), NIVaM, Žilina  


Autorky:

Mgr. Monika Andrejčáková, PhD. – učiteľka slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ, Súkromná ZŠ v Senci

Mgr. Iveta Barková – riaditeľka Súkromnej ZŠ v Senci, učiteľka SJL a DEJ na II. stupni ZŠ, víťazka súťaže Učiteľ Slovenska za rok 2020, nominovaná na Global Teacher Prize 2021 (nominácia 50 najlepších učiteľov sveta).

PhDr. Katarína Hincová, PhD. – vysokoškolská pedagogička, metodička v odbore slovenský jazyk a literatúra, FF UCM Trnava, autorka učebných materiálov na slovenský jazyk pre ZŠ a SŠ 

PROFILY PROTAGONISTOV

POĎME SA ROZPRÁVAŤ

ALEX

ZVUKOVÉ VLASTNOSTI REČI SLOVO/SLABIKA/HLÁSKA/ZNELOSŤ/NEZNELOSŤ

SPLÝVAVÁ/VIAZANÁ VÝSLOVNOSŤ/SPODOBOVANIE

TEMPO REČI/PAUZA/PRESTÁVKA

INTERVIEW/CIELENÝ ROZHOVOR

SILA HLASU/SLOVOSLED/DÔRAZ

DEBATA

SLOVNÝ PRÍZVUK

DISKUSIA

ZVUKOVÉ VLASTNOSTI REČI – ZHRNUTIE


VIEME ČÍTAŤ ?

DÁVID

PÍSANÝ A HOVORENÝ TEXT

VECNÝ TEXT/KĽÚČOVÉ SLOVÁ

POZNÁMKY A KONSPEKT

UMELECKÝ TEXT/ TÉMA/HLAVNÁ MYŠLIENKA

ČO VIEME O TEXTOCH, KTORÉ ČÍTAME – ZHRNUTIE


MÔJ PESTROFAREBNÝ SVET

ERIKA

PRÍDAVNÉ MENÁ

ROZPRÁVANIE

ROZDELENIE PRÍDAVNÝCH MIEN/AKOSTNÉ A VZŤAHOVÉ

SKLOŇOVANIE AKOSTNÝCH A VZŤAHOVÝCH PRÍDAVNÝCH MIEN

ROZPRÁVANIE S PRVKAMI OPISU

STUPŇOVANIE AKOSTNÝCH PRÍDAVNÝCH MIEN

PRÍDAVNÉ MENÁ – ZHRNUTIE