Menu
Your Cart

PRÍRODOVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

PDF KNIHA: Metodická príručka k učebnici a pracovnému zošitu – Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín prírodovedy.

PRÍRODOVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)
PRÍRODOVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

PDF KNIHA: Metodická príručka k učebnici a pracovnému zošitu – Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín prírodovedy.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-721-0

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA PRÍRODOVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ alebo UČEBNICE PRÍRODOVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Metodická príručka poskytuje užitočnú teoretickú a praktickú podporu k učebnici a pracovnému zošitu pre žiakov 4. ročníka: Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ.

Metodická príručka je materiálom pre učiteľov na uľahčenie práce s učebnicou a pracovným zošitom, poskytuje námety na rôzne aktivity, aby učebnica nebola jediným zdrojom poznania pre žiakov. Učitelia v nej nájdu koncepciu učebnice a pracovného zošita, návrh tematického plánu, štruktúru tém v učebnici a v pracovnom zošite, metodické poznámky k jednotlivým témam, zoznam pomôcok a materiálu na bádateľské aktivity. Okrem metodických poznámok k jednotlivým témam, publikácia obsahuje množstvo doplnkových aktivít, inšpirácií a odborných poznatkov, ktoré sú zdrojom nápadov pre pedagógov i rodičov. 

Metodická príručka poskytuje okrem vysvetliviek a návrhov ako viesť vyučovaciu hodinu, aj zásobu bádateľských aktivít a nápadov pre učiteľov na obohatenie vyučovania najmä o zážitkové aktivity založené na vlastnom skúmaní a objavovaní žiakov. Pri témach, ktoré nie je možné realizovať pozorovanie prírodných javov v reálnom prostredí, alternatívou je pozorovanie prostredníctvom digitálnych technológií.

Ďalšie informácie
Počet strán 94
Formát A4 – titul v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2023

Recenzentka: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Autorky:

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

RNDr. Veronika Zvončeková 

Úvod

Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu

Koncepcia učebnice a pracovného zošita

Štruktúra tém v učebnici

Štruktúra tém v pracovnom zošite


Prírodné spoločenstvá

V lese

Na lúke

Na poli

Pri vode a vo vode

Potravový reťazec

Chránené rastliny a živočíchy

Už viem

Hádaj, na čo myslím!


Ako dýchame?

Prečo kýchame a kašleme?

Ako nám bije srdce?

Krv – vzácna tekutina

Krvný obeh

Ako sa narodí dieťa?

Ako dospievame a starneme?


Ako predmety padajú na zem?

Skúmame magnet

Čo je páka?

Ako funguje kladka?

Ako nám pomáha naklonená rovina?

Ozubené kolesá

Modrá planéta

Mesiac – družica Zeme

Slnečná sústava

Súhvezdia

Skúmanie vesmíru

Už viem 

Hádaj, na čo myslím!

Zoznam pomôcok a materiálov na bádateľské aktivity