Menu
Your Cart

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA (PDF)

Metodická príručka pre učiteľa s námetmi, témami a metodickými komentármi, ktoré uľahčujú prácu s pracovnými zošitmi Finančná gramotnosť pre 1. – 4. ročník ZŠ a 5. – 9. ročník ZŠ.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA (PDF)
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA (PDF)

Metodická príručka pre učiteľa s námetmi, témami a metodickými komentármi, ktoré uľahčujú prácu s pracovnými zošitmi Finančná gramotnosť pre 1. – 4. ročník ZŠ a 5. – 9. ročník ZŠ.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-805-2

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ alebo PRACOVNÉHO ZOŠITA FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách.
V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.


Metodický materiál aktívne podporuje výučbu finančnej gramotnosti v základných školách a pomáha zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. 

  • objasňuje finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy,
  • vysvetľuje pozíciu koordinátora finančného vzdelávania,
  • opisuje začlenenie finančného vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu
  • zhŕňa vybrané metódy a formy práce na vyučovacej hodine,
  • navrhuje priradenie jednotlivých očakávaní k vyučovacím predmetom,
  • obsahuje krátke metodické komentáre v rámci každého ročníka,
  • prináša ďalšie námety na aktivity,
  • uvádza riešenia vybraných úloh oboch pracovných zošitov.

Je spracovaná tak, aby pomohla učiteľom zorientovať sa v problematike finančného vzdelávania. V prvej časti nájdete okrem zdôvodnenia finančného vzdelávania v základnej škole aj návrh činností a úlohu koordinátora pre finančné vzdelávanie. Uvedené sú vybrané metódy a formy vzdelávania, ktoré sa dajú uplatňovať vo finančnom vzdelávaní. Učitelia ocenia priradenie vyučovacích predmetov k jednotlivým očakávaniam (výkonom) Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2.

Keďže sa metodická príručka viaže na PZ Finančná gramotnosť (pre 1. aj 2. stupeň ZŠ), v druhej časti sú uvedené správne riešenia vybraných úloh pracovných zošitov, prípadne komentáre a návrhy ďalších aktivít. Pridanou hodnotou je tiež  fakt, že obsahuje aj QR kódy pre rýchlejšie presmerovanie na konkrétnu webovú stránku, s ktorou majú žiaci pracovať.


Ďalšie informácie
Počet strán 60
Formát A4 – kniha v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2023

Autorka:  PaedDr. Monika Reiterová, PhDr.


Finančné vzdelávanie v základnej škole

Koordinátor pre finančné vzdelávanie

Začlenenie finančného vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu

Spolupráca

Metódy a formy práce

Obsah finančného vzdelávania

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Zoznam skratiek vyučovacích predmetov

Použitá literatúra