Menu
Your Cart

MOJE UČENIE – učebný materiál pre deti s autizmom

Učebný materiál pre deti s autizmom tvorí podklad k vytváraniu konkrétnych úloh osobitne pre každého žiaka s prihliadnutím na jeho aktuálnu vývinovú úroveň.

MOJE UČENIE – učebný materiál pre deti s autizmom
MOJE UČENIE – učebný materiál pre deti s autizmom

Učebný materiál pre deti s autizmom tvorí podklad k vytváraniu konkrétnych úloh osobitne pre každého žiaka s prihliadnutím na jeho aktuálnu vývinovú úroveň.

41,00€
Bez DPH: 37,27€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-388-5

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

schvalov

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9310:5-A2201

Učebný materiál pozostáva z piatich častí: Cesta ku globálnemu čítaniu, Globálne čítanie, Pracovné listy, Slovník, Režimové karty. Obsahuje celkovo 208 pracovných listov. Jednotlivé pracovné listy je vhodné rozstrihať na časti a vzniknuté kartičky vizuálne organizovať. Pomocou pracovných listov sa žiaci učia spájať podľa významu slovo s obrázkom, triediť podľa tvaru, farby a veľkosti, priraďovať slovo k obrázku so slovom, triediť písmená a slová na skupiny, podľa významu vybrať slovo k obrázku a pomenovávať predmety a činnosti na obrázkoch.
Ďalšie informácie
Počet strán 208
Formát A4 – pracovné listy
Jazyk slovenský
Rok vydania 2015

Lektorky:

Mgr. Daniela Fedorová, PhD.    

Mgr. Katarína Némethová


Autorka: PaedDr. Andrea Šedibová

Ilustrátorka: Daniela Moravčíková

Cesta ku globálnemu čítaniu

Globálne čítanie

Pracovné listy

Slovník

Režimové karty