Pozornosť sa opäť sústreďuje na stredné školy. Mnohé bojujú s nedostatkom žiakov a nízkou kvalitou. Zamestnávatelia navrhujú, aby škôl bolo menej. Problémom sa na budúci týždeň bude zaoberať odborná skupina na ministerstve školstva.


Na Slovensku máme skoro 800 stredných škôl, mnohé z nich sú naplnené len na 40 %. Populačná krivka nenasvedčuje tomu, že by sa mala situácia v najbližších desaťročiach zmeniť.

"Potom sa samozrejme stane, keďže s deťmi idú peniaze, že tie školy sú chudobné, pretože nemajú dostatočný normatív na tých žiakov a nevedia si tým pádom kúpiť dostatočné technické vybavenie," konštatuje Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priem. zväzov a dopravy.

 

Zamestnávatelia navrhujú zredukovať počet škôl na 200 až 300.

"A taká nová škola z nášho pohľadu by mala byť veľká, mala by mať určite viac ako 1000 žiakov, mohli by sa na nej kombinovať rôzne technické odbory a škola, ktorá má veľa žiakov, má tým pádom aj veľa peňazí a dokáže si vybudovať to lepšie zázemie, čiže lepšie kampusy, lepšie jedálne, lepšie telocvične, lepšie internáty a samozrejme kvalitnejšie vybavenie," hovorí Andrej Lasz.

Na ministerstve školstva vnímajú nutnosť zmeny v sieti škôl, pripravujú projekt, ktorý má pomôcť zvýšiť ich kvalitu a zároveň ponúknuť dostatok absolventov, ktorých požaduje pracovný trh. "Tie mechanizmy sú aj o strednom školstve aj o vysokom školstve na strane buď teda ponuky, aby ten štát dokázal ponúknuť atraktívne vzdelávanie a potom hovoríme aj na strane dopytu, aby sa deti o to usilovali, povedal Tomáš Drucker, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako dodal, ministerstvo chce podporovať aj podporovať štipendiá, tzn. tam, kde cíti, že chýbajú isté profesie, bude ponúkať isté prospechové napr. štipendiá, ktoré, ak bude ten prospech, tak budú mať štipendiá zvýhodnené pre konkrétny odbor, ktorý chýba.

Zlúčenie škôl do väčších celkov má podľa zamestnávateľov priniesť nielen zvýšenie kvality škôl, ale aj úsporu pre štát, lebo nebude potrebovať toľko budov, úradníkov či technického personálu.

Zdroj: Natália Krížová, RTVS.