Menu
Your Cart

VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA 2

WEBINÁR PRIPRAVUJEME

Pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov.

VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA 2
VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA 2
WEBINÁR PRIPRAVUJEME

Pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov.

9,00€
Bez DPH: 8,18€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-169-2
Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. Sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania, a len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. Zatiaľ čo rodičia sú primárnymi pedagógmi v tejto oblasti, školy zohrávajú kľúčovú úlohu. V ideálnom prípade budú rodičia a školy spolupracovať na poskytovaní komplexných informácií v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy pre mladých ľudí.

Tematika sama osebe je kontroverznou a veľmi aktuálnou najmä v dnešnej dobe. Absencia a zároveň nutnosť sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách je očividná. Získané (ne)vedomosti sa premietajú do správania a postojov detí nielen v škole, ale majú presah mimo školy. Na pomoc rodičom aj učiteľom preto prichádza celkom nová séria pracovných učebníc s názvom Vzťahová a sexuálna výchova. 

Pracovná učebnica 2 je vekovo vhodná pre druhý stupeň základných škôl – má 10 tematických celkov.

  • Obsahuje aktivity na zamyslenie, praktické príklady zo života tínedžerov, riešenia.
  • Učí danú vekovú skupinu zdravým, bezpečným, rešpektujúcim vzťahom.
  • Pomáha orientovať sa v prostredí internetu, nebezpečných hoaxov a nedôveryhodných zdrojov.
  • Obsahuje informácie podložené aktuálnym výskumom odborníkov a odborníčok z oblasti psychológie a medicíny.
  • Zdôrazňuje rovnosť bez ohľadu na vek, farbu kože, vieru, sexuálnu orientáciu, bydlisko.
  • Slúži ako sprievodca pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi.
  • Radí danej vekovej skupine, kam sa obrátiť v oblasti vzťahov, sexuality, intimity.


V edícii Vzťahová a sexuálna výchova ešte pripravujeme:

  Vzťahová a sexuálna výchova 1 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 6 do 10 rokov

  Vzťahová a sexuálna výchova 3 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 15 do 18 rokov

  

Ďalšie informácie
Počet strán 145
Formát A4
Jazyk slovenský

Recenzenti:

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

MUDr. Mário Moro

MUDr. Mária Kubalová 


Autori:

MSc. Zuzana Bendíková – je výkonná riaditeľka Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. V roku 2020 sa ako spoluautorka podieľala na knihe Bez súhlasu.txt. Je absolventkou programu Teach For Slovakia a sexuálnej pedagogiky na Österreichische Gesellschaft für Sexualwissenschaften- rakúska spoločnosť sexuálnych vied.

MgA. Radka Mikšík – je absolventkou brnenskej JAMU, kde sa venovala najmä tvorbe pre deti a zároveň absolvovala aj program Teach for Slovakia. Venuje sa problematike rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, špeciálne v kontexte vzdelávania. Je členkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, kde tvorí metodiky sexuálnej výchovy a spoločne so Zuzanou Bendíkovou pripravuje workshopy pre žiačky, žiakov, ale aj pedagogické zbory.

MSc. Simona Mačorová 

1. Vzťahy – Zdravé a nezdravé vzťahy, Druhy vzťahov a prejavy náklonnosti, Dlhodobé vzťahy, ich povinnosti a potešenia

2. Kultúra a sexualita – Manželstvá v priebehu času, Randenie, Atraktivita, Rozvody

3. Pohlavie a rod – Rodová rovnosť a tvoja budúcnosť, Stereotypy o mužoch a ženách a ich vplyv na vzťahy, Vzdelávanie k rovnosti a tolerancii

4. Násilie a bezpečie, Vzdelávanie k súhlasu, umenie povedať NIE, Súkromie a telesná integrita, Hľadanie pomoci a podpory

5. Zručnosti pre zdravie a pohodu – Ako riešiť konflikty, Ako sa správne rozhodovať, Ako komunikovať potreby

6. Telo a vývin – Puberta a vývin, Telesná integrita a vzory

7. Sexuálne správanie – Sexuálne pocity a ako ich mať pod kontrolou, Moje telo – moje zdravie, Prvý sex

8. Sexuálne a reprodukčné zdravie – Hygiena, Samovyšetrenie, Reprodukcia a plánované rodičovstvo, Sexuálne zdravie

9. Diverzita a sexualita – Identita, Sexualita, Zámená, Sebavyjadrenie, Coming out (S pravdou von), Ďalšie rozmanitosti

10. Sexualita a médiá –  Obrazy, videá, filtre. Mediálna gramotnosť. Online komunikácia, jej riziká a dôsledky