Menu
Your Cart

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 7

Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií.

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 7
oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 7

Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-661-4

 

  

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.


Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií: 

• kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka osemročných gymnázií podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť,
• odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky,
• v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky,
• zmiešané a tematické testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Pracovný zošit oTestuj sa 7 z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií je určený na:

na precvičenie aritmetiky, geometrie, aplikačných úloh,
na oboznámenie s rôznymi typmi úloh,
na rozvíjanie logického myslenia,
na prácu s nesúvislými textami obsahujúcimi tabuľky, grafy, obrázky,
na zlepšenie sa v čítaní s porozumením,
na vyhľadanie informácií v texte.

Pracovný zošit oTestuj sa 7 z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií obsahuje aj:

* stručné zhrnutie učiva z matematiky pre daný ročník: Čo najdôležitejšie som sa naučil(a) z aritmetiky, geometrie a aplikačných úloh podľa tematických celkov:
* kľúč správnych odpovedí.Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Odborná garantka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

Recenzentka: Mgr. Tatiana Košinárová

Autorka: Mgr. Silvia Bodláková

Test I – Zlomky 1

Test II – Zlomky 2

Test III – Zlomky 3

Test IV – Percentá 1

Test V – Percentá 2

Test VI –Percentá 3

Test VII – Slovné úlohy – finančná gramotnosť

Test VIII – Kocka a kváder 1

Test IX – Kocka a kváder 2

Test X – Pomer

Test XI – Priama a nepriama úmernosť

Test XII – Kombinatorika

Test XIII – Terézia Vansová

Test XIV – Agatha Christie

Test XV – Daniel Defoe

Zhrnutie učiva

Kľúč správnych odpovedí