Menu
Your Cart

Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (PDF)

WEBINÁR

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník základnej školy je praktický 148–stranový pomocník učiteľa pri riadení vyučovacích hodín chémie.

Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (PDF)
Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (PDF)
WEBINÁR

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník základnej školy je praktický 148–stranový pomocník učiteľa pri riadení vyučovacích hodín chémie.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-678-7

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

PUBLIKÁCIU V ELEKTRONICKEJ VERZII ZASIELAME PO UHRADENÍ PLATBY PRIAMO DO VAŠEJ EMAILOVEJ SCHRÁNKY

Učivo je sprístupnené prostredníctvom aktivizujúcich metód výučby, ako sú zážitkové učenie, konštruktivizmus, problémové a projektové vyučovanie, bádateľsky orientované vyučovanie i využívanie informačno-komunikačných technológií a pod.
Metodická príručka obsahuje metodické usmernenie pri práci s učebnicou a cvičebnicou, ktoré autorky doplnili o ďalšie výučbové materiály určené pre učiteľa i žiaka.

Autorky pretavili svoje bohaté skúsenosti z praxe a z tvorby učebných materiálov a učebníc chémie do návrhov a odporúčaní na využívanie inovovanej učebnice chémie a vedenie jednotlivých vyučovacích hodín doplnené o bádateľské aktivity a ďalšie materiály na podporu prírodovednej gramotnosti žiakov.

Ďalšie informácie
Počet strán 148
Formát A4 – kniha v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2019

Autorky: 

RNDr. Helena Vicenová

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

  • Pozorovanie vlastností látok
  • Chemicky čisté látky a zmesi
  • Voda
  • Vzduch
  • Čo sú chemické reakcie
  • Energetické zmeny pri chemických reakciách
  • Rýchlosť chemických reakcií a jej ovplyvňovanie