Menu
Your Cart

Metodická príručka k učebnici biológie pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

AKCIA: METODIKA ZADARMO * Metodická príručka k učebnici biológie pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ pomôže učiteľom pri riadení vyučovacích hodín s akceptovaním špecifík metodiky vyučovania biológie a so zreteľom na súčasné didaktické trendy.

Metodická príručka k učebnici biológie pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Metodická príručka k učebnici biológie pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

AKCIA: METODIKA ZADARMO * Metodická príručka k učebnici biológie pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ pomôže učiteľom pri riadení vyučovacích hodín s akceptovaním špecifík metodiky vyučovania biológie a so zreteľom na súčasné didaktické trendy.

5,00€
20,00€
Bez DPH: 4,55€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-636-7

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu učebnice Biológia pre 6. ročník ZŠ

* Podmienkou je vloženie učebnice aj metodickej príručky do košíka (cena za metodickú príručku sa v košíku upraví na 0 eur) 

V príručke k učebnici biológie pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií  sú zaradené štandardné aj novšie vyučovacie metódy, metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti a bádateľské aktivity. Použité metódy podporujú kritické myslenie, čitateľské zručnosti a spoluprácu žiakov s významným vplyvom na rozvoj ich osobnosti.

Metodická príručka má výberový charakter. Umožňuje vlastné pedagogické stratégie učiteľa s výberovými možnosťami postupu a využitím učebnice v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny. Učiteľ sa môže rozhodnúť o využívaní príručky pri riadení vyučovacej hodiny v závislosti od podmienok.

Text je zameraný na spracovanie učebných tém z učebnice s platnou schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR. Obsahuje aj praktické aktivity, zhrnutie a kontrolu vedomostí žiakov na konci tematických celkov.


STIAHNITE SI BONUSOVÉ MATERIÁLY ZADARMO

VZOROVÉ TESTY, DIDAKTICKÉ HRY, TÉMY A ŠTUKTÚRA ŽIACKYCH PROJEKTOV


Ďalšie informácie
Počet strán 192
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2019

Autorky: 

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Ing. Iveta Trévaiová

Mgr. Angelika Matľáková


LIST

KVET

PLOD A SEMENO

HUBY S PLODNICOU, INÉ HUBY A LIŠAJNÍKY

DROBNÉ VODNÉ ŽIVOČÍCHY – PŔHLIVCE

VNÚTORNÉ PARAZITY – PLOSKAVCE A HLÍSTOVCE

ŽIVOČÍCHY SO SCHRÁNKOU – MÄKKÝŠE

ŽIVOČÍCHY S OBRÚČKAMI – OBRÚČKAVCE

ŽIVOČÍCHY S ČLÁNKOVANÝM TELOM – ČLÁNKONOŽCE

ČLÁNKONOŽCE – HMYZ