Menu
Your Cart

DOBRODRUŽNÁ TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ

NOVINKA

Pracovný zošit Dobrodružná technika pre 7. ročník základnej školy obsahuje rôznorodé úlohy a mnoho námetov na praktické cvičenia a tvorenie reálnych výrobkov.

DOBRODRUŽNÁ TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ
DOBRODRUŽNÁ TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ
NOVINKA

Pracovný zošit Dobrodružná technika pre 7. ročník základnej školy obsahuje rôznorodé úlohy a mnoho námetov na praktické cvičenia a tvorenie reálnych výrobkov.

4,00€
Bez DPH: 3,64€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-456-3

METODIKA TECHNIKA ONLINE A ZADARMO

TechnikaTECHNIKA
Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ
* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.


METODICKÁ PRÍRUČKA TECHNIKA JE TERAZ DOSTUPNÁ ONLINE TU


Prepracovaná verzia pracovného zošita pre siedmakov v atraktívnejšom grafickom spracovaní v sebe ukrýva množstvo QR kódov, pod ktorými sa skrývajú šablóny a ďalšie úlohy alebo rozširujúce informácie pre žiakov. Podporuje rozvoj jemnej aj hrubej motoriky, rozvíja tvorivosť a hľadanie vlastných riešení. Úlohy umožňujú pracovať jednotlivo, ale aj v skupinách. 

Pracovný zošit tak obsahuje nielen úlohy, ale aj texty a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii materiálno-technické zázemie.

Autormi publikácie sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách.

Ďalšie informácie
Počet strán 36
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2024

Editorka:

PaedDr. Monika Reiterová, PhD.


Autori:

Ing. Eleonóra Boocová

PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.

PaedDr. Monika Reiterová

Ing. Pevel Dostál, Ph.D.

PhDr. Ivan Jařabáč, Ph.D.

PaedDr. Martina Meněnová, Ph.D.

PaedDr. Monika Reiterová, PhD.


Technické kreslenie

Vybrané technické materiály

Pracovné postupy

Neúnavní pomocníci

Bezpečné používanie spotrebičov

Voľba povolania

Bezhotovostné peniaze

Hospodárenie domácnosti

Spotrebiteľ

Pestovanie: čo a prečo?

Čo potrebujem vedieť o pestovaní?

Náradie