Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA predstavuje na nový školský rok 2024/2025 novú edíciu pracovných zošitov pre základné školy s pútavým názvom "Dobrodružná" a atraktívnou cenou pre školy len 4 eurá za pracovný zošit.


Táto séria pracovných zošitov je určená pre žiakov 2. stupňa a sľubuje im zábavný a interaktívny spôsob učenia sa rôznych predmetov.

Ako prvé vychádzajú pracovné zošity s prívlastkom "dobrodružná" TECHNIKA pre 7. ročník ZŠ a FYZIKA pre 9. ročník ZŠ. Sú plné hier, aktivít a úloh, ktoré žiakov zabavia a zároveň im pomôžu rozvíjať dôležité zručnosti. FYZIKA

Obsahuje úlohy založené aj na bádateľskom prístupe, ktoré podporujú rozvoj kritického a logického myslenia, podporujú samostatnú prácu a tímovú spoluprácu. Pod QR kódmi sa skrývajú základné teoretické informácie, správne odpovede na otázky v závere každej kapitoly a ďalšie úlohy. Pracovný zošit vychádza v pútavejšom grafickom spracovaní. Sú v ňom obsiahnuté všetky tematické celky definované Štátnym vzdelávacím programom.


                                                       


TECHNIKA

Pracovný zošit Dobrodružná technika pre 7. ročník základnej školy obsahuje rôznorodé úlohy a mnoho námetov na praktické cvičenia a tvorenie reálnych výrobkov. Podporuje rozvoj jemnej aj hrubej motoriky, rozvíja tvorivosť a hľadanie vlastných riešení. Úlohy umožňujú pracovať jednotlivo, ale aj v skupinách. Nová verzia pracovného zošita pre siedmakov v atraktívnejšom grafickom spracovaní v sebe ukrýva množstvo QR kódov, pod ktorými žiaci nájdu šablóny a ďalšie úlohy alebo rozširujúce informácie.

„Pracovný zošit tak obsahuje nielen úlohy, ale aj texty a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii materiálno-technické zázemie. Dôležitým aspektom je tiež fakt, že autormi pracovných zošitov sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, vydavateľka novej edície pracovných zošitov.

„Veríme, že množstvo podporných materiálov a praktické zadania, ktorá žiaci nájdu pod QR kódmi prispejú k tomu, že sa pri učení nebudú nudiť a zároveň si osvoja potrebné vedomosti a zručnosti,“ povedala M. Schrimpelová.

Novú edíciu "Dobrodružné" od RAABE si zamilujú žiaci aj učitelia. Je to ideálny spôsob, ako urobiť učenie zábavným a efektívnym!


                                                                                           


Prvé dobrodružné pracovné zošity si môžete už teraz objednať TU.