Menu
Your Cart

Všetky produkty

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16241:5-A2201 Učebnica svojím obsahom nadväzuje na učebnicu pre 1. aj 2. ročník SOŠ. Žiaci sa v nej oboznámia s riešením rovnováh jednotlivých typov chemických reakcií, materiálových bilancií jednotlivých operácií, s využívaním odpadových/vedľajších pr..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16240:5-A2201 Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy ekonomických výpočtov so zameraním na chemickú a potravinársku výrobu. V jednotlivých kapitolách sa žiaci oboznámia so základnými ekonomickými pojmami, s riešením mat..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16265:5-A2201 Učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s dôrazom na ich hospodárstvo v širších, medzinárodných súvislostiach. Učebnica je rozdelená na dve časti. V jej druhej časti sa nachádza kapitola o Európe,..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16255:5-A2201 Učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s dôrazom na ich hospodárstvo v širších, medzinárodných súvislostiach. Učebnica je rozdelená na dve časti. V jej prvej časti sa nachádza úvod do geografie, ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/4484:13-10K0 Učebnica sa bližšie venuje tematike cenných papierov, daňovej sústavy, riadiacich procesov v podniku, bankám a ich postaveniu v bankovej sústave, činnosti poisťovní, zahraničnému obchodu a medzinárodnej ekonomickej integrácii. V závere učebnice sa..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2497:25-640A Učebnica je prevažne zameraná na podnikové činnosti ako sú: personálne činnosti v podniku , ekonomická stránka činnosti podniku - náklady, výnosy, výpočet výsledku hospodárenia, finančné hospodárenie podniku a finančný trh. K jednotlivým tema..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017-2497/34052:15-640A Učebnica sa podrobnejšie venuje podnikovým činnostiam ako investovanie, zásobovanie, výroba a odbyt. Učivo je rozdelené do 4 tematických celkov: výrobné činnosti podniku, majetok podniku, materiálové hospodárstvo podniku, odbytové činno..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16267:5-A2201 Učebnica vysvetľuje základné ekonomické pojmy, fungovanie národného a trhovému hospodárstva, prináša informácie o podniku a jeho činnosti, podnikateľskej činnosti a právnych formách podnikania, kúpno-predajných vzťahoch a mechanizmoch. V ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16237:5-A2201 Učebnica dopĺňa informácie tematického celku Spaľovacie motory 3. dielu učebnice v kapitolách: Palivová sústava motora, Mazacia sústava motora, Chladiaca sústava motora, Rotačné a dýzové motory. V ďalších tematických celkoch sa učebnica v..
22,00€
Bez DPH:20,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16264:5-A2201 Učebnica poskytuje informácie o konštrukčnom riešení spaľovacích motorov cestných vozidiel - o rozdelení a termodynamike motorov, o jeho pevných častiach, o kľukovom a rozvodovom mechanizme motora, o ich preplňovaní, nasávacích a výfukový..
22,00€
Bez DPH:20,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16260:5-A2201 Učebnica sa bližšie venuje konštrukcii rôznych typov bŕzd vozidiel, regulácii brzdenia, spôsobom pruženia vozidiel a ich riadeniu. Posledná kapitola obsahuje informácie o konštrukcii prívesov a návesov...
22,00€
Bez DPH:20,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16238:5-A2201 Učebnica poskytuje základné informácie o konštrukčnom riešení cestných vozidiel celkovo, ale aj jednotlivých skupín a podskupín. Zameriava sa na karosérie, príslušenstvo vozidiel, mechaniku cestných vozidiel, rámy vozidiel, nápravy vozidi..
22,00€
Bez DPH:20,00€
Zobrazenie 85 až 96 z 107 (9 stránok)