Menu
Your Cart

DIGI A PRINT STROJNÍCTVO 1

DIGITÁLNY

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE STROJNÍCTVO pre 1. ročník stredných priemyselných škôl a k tomu TLAČENÚ VERZIU UČEBNICE.

DIGI A PRINT STROJNÍCTVO 1
DIGI A PRINT STROJNÍCTVO 1
DIGITÁLNY

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE STROJNÍCTVO pre 1. ročník stredných priemyselných škôl a k tomu TLAČENÚ VERZIU UČEBNICE.

36,00€
Bez DPH: 30,00€
  • Dostupnosť: Na skladeBalík obsahuje:

Kombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces.  

Učebnica obsahuje dva tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii výroby materiálov používaných v strojárstve, o polovýrobkoch a meradlách. Druhá časť je venovaná statike, pružnosti a pevnosti telies. Učebnica je primárne určená pre žiakov študijných odborov technické a informatické služby.  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

  Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna + tlačená učebnica
Typ produktu RAABE DIGITAL + učebnica
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice + tlačená učebnica

Autori:

Ing. Katarína Michalíková 

Ing. Jaroslav Petrík

I. STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA 

1.1. Rozdelenie technológie 

1.2. Technické materiály 

1.3. Fyzikálne vlastnosti 

1.4. Chemické vlastnosti 

1.5. Mechanické vlastnosti 

1.6. Technologické vlastnosti 

1.7. Defektoskopické skúšky 

1.8. Kovové materiály

1.9. Nekovové  materiály 

1.10. Polovýrobky 

1.11. Meradlá 


II. MECHANIKA 

2. Statika 

2.1. Sila a jej určenie 

2.2. Sústavy  síl 

2.3. Pôsobenie sily na teleso 

2.4. Všeobecná silová sústava 

2.5. Nosníky, väzby, väzbové sily 

2.6. Ťažisko 

2.7. Odpory trenia - pasívne odpory 


3. Náuka o pružnosti a pevnosti 

3.1. Druhy namáhania

3.2. Ťahová skúška 

3.3. Namáhanie ťahom 

3.4. Namáhanie tlakom 

3.5. Namáhanie strihom 

3.6. Namáhanie krútením 

3.7. Namáhanie ohybom


Porovnanie označenia niektorých vybraných ocelí podľa EN a STN

Zoznam použitých značiek, veličín a symbolov 

Zoznam použitej literatúry