Menu
Your Cart

DIGI STROJNÍCTVO 1

DIGITÁLNY

Digitálna učebnica pre 1. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby. So zameraním na strojárstvo.

DIGI STROJNÍCTVO 1
DIGI STROJNÍCTVO 1
DIGITÁLNY

Digitálna učebnica pre 1. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby. So zameraním na strojárstvo.

24,00€
Bez DPH: 20,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-981-8

Nájdete aj v balíkoch:Digitálna učebnica obsahuje dva tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii výroby materiálov používaných v strojárstve, o polovýrobkoch a meradlách. Druhá časť je venovaná statike, pružnosti a pevnosti telies. Učebnica je primárne určená pre žiakov študijných odborov technické a informatické služby.

  • Obsah učebnice korešponduje s učebnými osnovami pre príslušný študijný odbor ako prvé zoznámenie sa so strojárskou problematikou.
  • Učebnica počíta s využívaním strojníckych tabuliek pri riešení úloh, ktoré prinášajú nielen otázky na opakovanie, ale aj námety na uvažovanie.
  • Obsahy jednotlivých učebníc STROJNÍCTVO na seba nadväzujú svojím spracovaním a rozvíjajú medzipredmetové vzťahy.  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Autori:

Ing. Katarína Michalíková 

Ing. Jaroslav Petrík

I. STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA 

1.1. Rozdelenie technológie 

1.2. Technické materiály 

1.3. Fyzikálne vlastnosti 

1.4. Chemické vlastnosti 

1.5. Mechanické vlastnosti 

1.6. Technologické vlastnosti 

1.7. Defektoskopické skúšky 

1.8. Kovové materiály

1.9. Nekovové  materiály 

1.10. Polovýrobky 

1.11. Meradlá 


II. MECHANIKA 

2. Statika 

2.1. Sila a jej určenie 

2.2. Sústavy  síl 

2.3. Pôsobenie sily na teleso 

2.4. Všeobecná silová sústava 

2.5. Nosníky, väzby, väzbové sily 

2.6. Ťažisko 

2.7. Odpory trenia - pasívne odpory 


3. Náuka o pružnosti a pevnosti 

3.1. Druhy namáhania

3.2. Ťahová skúška 

3.3. Namáhanie ťahom 

3.4. Namáhanie tlakom 

3.5. Namáhanie strihom 

3.6. Namáhanie krútením 

3.7. Namáhanie ohybom 


Porovnanie označenia niektorých vybraných ocelí podľa EN a STN

Zoznam použitých značiek, veličín a symbolov 

Zoznam použitej literatúry