Menu
Your Cart

Všetky produkty

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9211:5-A2201 Učebnica zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urob..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9085:3-A2201 Učebnica zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urob..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13455:6-A2201V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie, historické fotografie udalostí a osôb, historické mapy a čas..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14217:6-A2201 Učebnica oboznamuje žiakov s historickými udalosťami 20. storočia od prvej svetovej vojny až po vznik Slovenskej republiky. Prostredníctvom obrázkov znázorňujúcich konkrétne životné situácie sa učia chápať príčiny a následky prvej a druhe..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13559:6-A2201Učebnica oboznamuje žiakov s historickými udalosťami 20. storočia od prvej svetovej vojny až po vznik Slovenskej republiky. Prostredníctvom obrázkov znázorňujúcich konkrétne životné situácie sa učia chápať príčiny a následky prvej a druhej sve..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16503:6-A2201 Učebnica sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od osídlenia územia dnešného Slovenska Keltmi až po obdobie osvietenstva (18. storočie). Žiaci sa dozvedia, ako žili naši predkovia od príchodu na územie Slovenska, aké št..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR 2021/14447:5-A2201Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií poznávajú žiaci historické udalosti a osobnosti z histórie našich národných dejín od 15. do 19. storočia. Pre lepšiu orientáciu žiakov..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií poznávajú žiaci historické udalosti a osobnosti z histórie našich národných dejín od 15. do 19. storočia. Pre lepšiu orientáciu žiakov o preberaných udalostiach sa nachádza na dolnom okraj..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/16506:6-A2201 Učebnica sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia so životom ľudí v týchto obdobiach, zistia, ako vznikali prvé štáty, či ako sa kedysi učili Gréci a Rimania.  Učebnica sprís..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16505:6-A2201 Učebnica uvádza žiakov do nového predmetu cez známe udalosti a predmety.  Učebnica sprístupňuje dejepisné učivo prístupnou formou, učebné texty sú doplnené o množstvo obrazového materiálu a posunky súvisiace s problematikou. Cieľom ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 85 až 94 z 94 (8 stránok)