Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru PEKÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru PEKÁR.

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru PEKÁR
TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru PEKÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru PEKÁR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-384-7

Nájdete aj v balíkoch:

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2015-6803/13915:4-100C

Učebnica poskytuje informácie o technológii výroby jemného pečiva z lístkových ciest, chemicky kyprených ciest a šľahaných hmôt, ale aj o technológii výroby ostatných druhov pekárskych výrobkov, ako sú sucháre, strúhanka, tyčinky, vyprážané, parené a extrudované pekárske výrobky. V učebnici je tiež rozpracovaná metodika prevádzkovej kontroly, skladovanie, expedícia a predaj pekárskych výrobkov a výrobno-technická evidencia.

Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru PEKÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.

Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Dubová

 • Jemné pečivo z lístkového cesta
 • Jemné pečivo z chemicky kypreného cesta
 • Jemné pečivo zo šľahaných hmôt
 • Ostatné pekárske výrobky
 • Pekárske náplne a polevy
 • Prevádzková kontrola
 • Skladovanie a expedícia
 • Výrobno-technická evidencia
 • Predaj pekárskych výrobkov