Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru PEKÁR, 2. časť

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru PEKÁR – 2. časť.

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru PEKÁR, 2. časť
TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru PEKÁR, 2. časť

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru PEKÁR – 2. časť.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-742-5

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9190:18-A2201

Súčasťou učebnice je vlastný technologický postup pri výrobe pečiva, od prípravy cesta a jeho zrenia cez jeho delenie, tvarovanie, úpravu pred samotným pečením až po jeho pečenie. V závere sa žiaci naučia hodnotiť kvalitu pečiva a oboznámia sa s podmienkami a spôsobmi jeho expedície k odberateľom. Základné učivo je doplnené rozširujúcimi informáciami, zaujímavosťami a slovníčkom cudzích a menej známych výrazov.

Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru PEKÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.

Ďalšie informácie
Počet strán 84
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Dubová

  • Kyprenie pšeničných ciest
  • Výroba a zrenie pšeničných ciest
  • Delenie a tvarovanie pšeničných ciest
  • Dokysnutie vytvarovaných cestových kusov
  • Úprava pečiva pred pečením
  • Pečenie pečiva
  • Hodnotenie kvality pečiva
  • Expedícia pečiva