Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru PEKÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru PEKÁR.

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru PEKÁR
TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru PEKÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru PEKÁR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-382-3

Nájdete aj v balíkoch:

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12326:24-A1001

Učebnica poskytuje informácie o mikroorganizmoch v pekárskej výrobe, výrobe chlebových kvasov a cesta, technológii výroby pšenično-ražného chleba. Jednotlivé operácie sú opísané tak, ako sa realizujú v malých, stredných, ale aj veľkých priemyselných pekárňach. Pri dôležitých technologických operáciách poskytuje prehľad strojných zariadení. Súčasťou učebnice sú tiež technologické výpočty, prehľad jednotlivých druhov chleba a hodnotenie jeho kvality.


Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru PEKÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.

Ďalšie informácie
Počet strán 128
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Dubová

 • Mikroorganizmy v pekárskej výrobe
 • Kvasné procesy
 • Vedenie kvasov z mikrobiologického hľadiska
 • Suroviny na výrobu chleba
 • Výroba a vedenie ražných kvasov
 • Výroba a zrenie chlebového cesta
 • Technologické výpočty
 • Delenie a tvarovanie chlebového cesta
 • Pečenie chleba
 • Hodnotenie kvality chleba