Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru PEKÁR, 1. časť

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru PEKÁR – 1. časť.

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru PEKÁR, 1. časť
TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru PEKÁR, 1. časť

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru PEKÁR – 1. časť.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-8091-642-8

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9190:17-A2201

Prostredníctvom učebnice sa žiaci oboznámia s históriou pekárskej výroby, získajú prehľad o sortimente pekárskych výrobkov, naučia sa zásady hygieny, sanitácie a bezpečnosti pri práci, získajú základné zručnosti z oblasti technologických výpočtov. Základné učivo je doplnené rozširujúcimi informáciami, zaujímavosťami a slovníčkom cudzích a menej známych výrazov.

Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru PEKÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.


Ďalšie informácie
Počet strán 80
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Dubová

  • História pekárskej výroby
  • Rozdelenie pekárskej výroby
  • Hygiena a sanitácia v pekárenskej výrobe
  • BOZP
  • Výroba pšeničného pečiva
  • Pekárske suroviny
  • Technologické výpočty