Menu
Your Cart

ANALYTICKÁ CHÉMIA pre 1. ročník študijného odboru potravinárstvo/potravinárska výroba

Učebnica analytickej chémie pre 1. ročník študijného odboru potravinárstvo/potravinárska výroba.

ANALYTICKÁ CHÉMIA pre 1. ročník študijného odboru potravinárstvo/potravinárska výroba
ANALYTICKÁ CHÉMIA pre 1. ročník študijného odboru potravinárstvo/potravinárska výroba

Učebnica analytickej chémie pre 1. ročník študijného odboru potravinárstvo/potravinárska výroba.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-645-9

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9306:9-A2201

Učebnica obsahuje učivo tematických celkov základné operácie a pracovná technika, základy vážkovej a odmernej analýzy a inštrumentále metódy v chemickej analýze potravín. Okrem základného učiva obsahuje riešené príklady a úlohy na výpočty, rozširujúce informácie, zaujímavosti z danej oblasti a návody na laboratórne práce. Otázky a úlohy v učebnici sú zamerané nielen na spätnú väzbu, ale aj na praktické zručnosti. V závere nechýbajú prílohy s tabuľkami.

Učebnica je určená žiakom prvého ročníka nadstavbového štúdia stredných priemyselných škôl potravinárskych, vhodná pre všetky odborné zamerania študijného odboru potravinárstvo.
Ďalšie informácie
Počet strán 172
Formát 205 x 265
Jazyk slovenský
Rok vydania 2004

Autorka: Ing. Silvia Loffayová


Čo je to analytická chémia?

Chemické rovnováhy – princípy a aplikácie

Inštrumentálna analýza