Menu
Your Cart

ŠLABIKÁR pre 3. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)

WEBINÁR

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

ŠLABIKÁR pre 3. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)
ŠLABIKÁR pre 3. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)
WEBINÁR

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

28,00€
Bez DPH: 25,45€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-146-1

 

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9299:4-A2201

Žiaci si upevnia svoje vedomosti z čítania hlások, slabík a slov, učia sa čítať jednoduché vety. Postupne spoznávajú aj tvary písaných hlások, nacvičujú si čítanie a písanie slabík, učia sa čítať a písať nové hlásky. V závere učebnice sa nachádza metodika nácviku čítania písmen, slabík a slov.

Ďalšie informácie
Počet strán 52
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorky:

PaedDr. Ivana Skačanová    

Mgr. Jarmila Žišková


Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Lenka Čertíková


Ilustrátorka: Daniela Ondreičková

 • September – opakovanie; hláska a písmeno E, e; hláska a písmeno L, l; hláska a písmeno M, m; hláska a písmeno I, i
 • Október – opakovanie; písané a tlačené slabiky mi, me, li, le, im, em, il, el; hláska a písmeno A, a; písané a tlačené slabiky ma, am, la, al
 • November – hláska a písmeno O, o; písané a tlačené slabiky mo, om, lo, ol; opakovanie všetkých známych slabík a písmen; čítanie dvojslabičných slov
 • December – čítanie jednoduchých viet; hláska a písmeno V, v; písané a tlačené slabiky va, ve, vi, vo; opakovanie všetkých známych písmen
 • Január – čítanie dvojslabičných slov, čítanie jednoduchých viet; hláska a písmeno U, u
 • Február – písané a tlačené slabiky mu, lu, vu, um, ul; opakovanie všetkých známych písmen; čítanie dvojslabičných slov; čítanie jednoduchých viet
 • Marec – hláska a písmeno T, t; písané a tlačené slabiky ta, to, tu, et, it; opakovanie všetkých známych písmen
 • Apríl – čítanie dvojslabičnýc h slov, čítanie jednoduchých viet; hláska a písmeno P, p
 • Máj – hláska a písmeno P, p; písané a tlačené slabiky pa, pe, pi, po, pu; opakovanie všetkých známych písmen; čítanie dvojslabičných slov, čítanie jednoduchých viet
 • Jún – opakovanie, čítanie dvojslabičných slov; čítanie jednoduchých viet

Metodické návrhy a poznámky – postup pri nácviku čítania slova

 • – postup pri nácviku čítania písaných písmen a slabík
 • – postup pri nácviku čítania písmen, slabík, slov

Súvisiace články