Menu
Your Cart

ŠLABIKÁR pre 2. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)

WEBINÁR

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

ŠLABIKÁR pre 2. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)
ŠLABIKÁR pre 2. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)
WEBINÁR

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

28,00€
Bez DPH: 25,45€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-145-4

 

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9301:4-A2201

Žiaci si postupne osvojujú ďalšie písmená abecedy, učia sa čítať prvé slabiky. V záhlaví každej strany je uvedená preberaná téma a mesiac, kedy by mala byť preberaná. Na konci učebnice sa nachádza metodika pri nácviku čítania slabiky.

Ďalšie informácie
Počet strán 36
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorky:

PaedDr. Ivana Skačanová    

Mgr. Jarmila Žišková


Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Lenka Čertíková


Ilustrátorka: Daniela Ondreičková

 • September – opakovanie
 • Október – hláska a písmeno M, m; slabika ma, má, Ma, Má
 • November – slabika mi, Mi, mí, Mí; slabika ma, mi, Ma, Mi; hláska a písmeno E, e
 • December – slabika me, mé, Me; slabika Ma, Mi, Me, ma, mi, me; opakovanie
 • Január – opakovanie; hláska a písmeno L, l
 • Február – slabika La, la, Lá, lá; slabika li, Li, lí, Lí
 • Marec – slabika le, lé, Le, Lé; slabiky La, la, Li, li, Le, le; opakovanie všetkých známych slabík
 • Apríl – čítanie dvojslabičných slov
 • Máj – sluchové vnímanie prvej hlásky v slove; čítanie dvojslabičných slov
 • Jún – sluchové vnímanie prvej hlásky v slove; celoročné opakovanie

Metodické návrhy a poznámky – postup pri nácviku čítania slabiky

Súvisiace články