Menu
Your Cart

ŠLABIKÁR pre 6. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

ŠLABIKÁR pre 6. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)
ŠLABIKÁR pre 6. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

28,00€
Bez DPH: 25,45€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-244-4

 

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:4-A1001

Učebnica sa venuje opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu čítania slov, zároveň dopĺňa posledné nové hlásky, ktoré si žiaci precvičujú čítaním slov, viet a krátkych textov.

 

Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorky:

PaedDr. Ivana Skačanová    

Mgr. Jarmila Žišková


Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Lenka Čertíková


Ilustrátorka: Daniela Ondreičková

 • September – opakovanie; opakovanie slabík; opakovanie slov; opakovanie viet
 • Október – hláska a písmeno Ž, ž; sluchové a zrakové vnímanie hlásky Ž, ž; čítanie jednoduchých slov; čítanie jednoduchých viet; opakovanie a precvičovanie
 • November – hláska a písmeno H, h; sluchová a zrakové vnímanie hlásky H, h; čítanie jednoduchých slov; čítanie jednoduchých viet; opakovanie
 • December – hláska a písmeno F, f; sluchové a zrakové vnímanie hlásky F, f; čítanie jednoduchých slov, čítanie jednoduchých viet; opakovanie a precvičovanie
 • Január – hláska a písmeno G, g; sluchové a zrakové vnímanie hlásky G, g; čítanie jednoduchých slov, čítanie jednoduchých viet, opakovanie a precvičovanie
 • Február – hláska a písmeno CH, ch; sluchové a zrakové vnímanie hlásky CH, ch; čítanie jednoduchých slov, čítanie jednoduchých viet; opakovanie
 • Marec – hláska a písmeno Ď, ď; sluchové a zrakové vnímanie hlásky Ď, ď; opakovanie; hláska a písmeno Ť, ť; sluchové a zrakové vnímanie hlásky Ť, ť
 • Apríl – opakovanie; precvičovanie; hláska a písmeno Ň, ň; sluchové a zrakové vnímanie hlásky Ň, ň; opakovanie
 • Máj – hláska a písmeno Ľ, ľ; sluchové a zrakové vnímanie hlásky Ľ, ľ; opakovanie, precvičovanie
 • Jún – opakovanie a utvrdzovanie celoročného učiva

Súvisiace články