Menu
Your Cart

ŠLABIKÁR pre 4. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)

WEBINÁR

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

ŠLABIKÁR pre 4. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)
ŠLABIKÁR pre 4. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)
WEBINÁR

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

28,00€
Bez DPH: 25,45€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-296-3

 

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9297:4-A2201

Prostredníctvom učebnice si žiaci upevňujú čítanie známych slabík a jednoduchých viet, spoznávajú nové hlásky. Na konci učebnice sú uvedené pomocné motorické znaky na vyvodenie niektorých písmen.

Ďalšie informácie
Počet strán 48
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorky:

PaedDr. Ivana Skačanová    

Mgr. Jarmila Žišková


Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Lenka Čertíková


Ilustrátorka: Daniela Ondreičková

 • September – opakovanie
 • Október – opakovanie; hláska a písmeno J, j; sluchové a zrakové vnímanie hlásky J, j; J, j – otvorené a zatvorené slabiky
 • November – opakovanie; čítanie jednoduchých slov, čítanie jednoduchých viet; hláska S, s; sluchové a zrakové vnímanie hlásky S, s; S, s – otvorené a zatvorené slabiky
 • December – opakovanie všetkých známych písmen; čítanie dvojslabičných slov, čítanie jednoduchých viet
 • Január – hláska a písmeno N, n; sluchové a zrakové vnímanie hlásky N, n; N, n – otvorené a zatvorené slabiky
 • Február – opakovanie; čítanie jednoduchých slov; čítanie jednoduchých viet; hláska a písmeno Y, y; sluchové a zrakové vnímanie hlásky Y, y
 • Marec – čítanie jednoduchých slov, čítanie jednoduchých viet
 • Apríl – hláska a písmeno Š, š; sluchové a zrakové vnímanie hlásky Š, š; Š, š – otvorené a zatvorené slabiky; opakovanie; čítanie jednoduchých viet
 • Máj – hláska a písmeno D, d; sluchové a zrakové vnímanie hlásky D, d; D, d – otvorené a zatvorené slabiky; opakovanie; čítanie jednoduchých slov; čítanie jednoduchých viet
 • Jún – opakovanie

Metodické návrhy a poznámky – pomocné motorické znaky na vyvodenie písmen v 4. ročníku

Súvisiace články