Menu
Your Cart

ŠLABIKÁR pre 1. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)

WEBINÁR

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

ŠLABIKÁR pre 1. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)
ŠLABIKÁR pre 1. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)
WEBINÁR

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

28,00€
Bez DPH: 25,45€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-385-4

 

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9087:3-A2201

Pomocou obrázkov a príbehov si žiaci rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti, začínajú si osvojovať prvé písmená abecedy.

Ďalšie informácie
Počet strán 32
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorky:

PaedDr. Ivana Skačanová    

Mgr. Jarmila Žišková


Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Lenka Čertíková


Ilustrátorka: Daniela Ondreičková

 • September – príprava na čítanie
 • Október – oboznamovanie sa s leporelami a knihami, príprava na čítanie
 • November – tvorenie viet, chápanie obsahu viet, grafické znázornenie slov vo vete
 • December – hláska a písmeno A, a; písmeno a vo funkcii spojky medzi obrázkami
 • Január – opakovanie, precvičovanie a upevňovanie písmen A, a
 • Február – Hláska a písmeno I, i; písmeno i vo funkcii spojky medzi obrázkami
 • Marec – precvičovanie a upevňovanie A, a, I, i; písmená a, i vo funkcii spojky medzi obrázkami
 • Apríl – delenie slov sluchom na slabiky; opakovanie písmen A, a, I, i
 • Máj – skladanie slov zo slabík sluchovou metódou, skladanie slov zo slabík
 • Jún – celoročné opakovanie

Metodické návrhy a poznámky – postup pri vyvodení hlásky/písmena

Súvisiace články